Baltic Sea Action Summit

Apie įmonę  Vykdomi projektai  Baltic Sea Action Summit

Kaip prijungti vartotojus , arba kaip padaryti , kad vartotojai prisijungtų

Straipsnio pavadinime suformuluoti klausimai skiriasi ne vien formaliai − juos tenka spręsti abu. Juk sprendimą dėl vartotojo prisijungimo prie tinklų priima ne vandens tiekėjas ar kitas asmuo, bet pats vartotojas, todėl, svarstant šią problemą, racionaliau būtų sakyti „vartotojų prisijungimas“.

AB „Klaipėdos vanduo“ - už švarią Baltijos jūrą

Baltijos jūra - Atlanto vandenyno dalis, giliai įsiterpusi į Europos šiaurinę dalį. Jos plotas yra apie 422 700 km2, o ilgis – apie 1800 km. Giliausia vieta - Landsorto įduba, kurios gylis 459 m. Lietuvos pakrantėje Baltijos jūros dugno gylis tesiekia apie 50 m. Baltijos jūra skalauja Lietuva, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos krantus.

Information for residents: Free design for customer connection

Klaipėda water and wastewater networks project 2004/LT/16/C/PE/005, valued according to the EU decision at 75 million Litas, of which 63 per cent of necessary funds are allocated by the European Union's Cohesion Fund, 15 per cent by the Government of the Republic of the Lithuania and 22 per cent by AB Klaipėdos Vanduo, is entering into its final phase.

AB Klaipėdos Vanduo - for a clean Baltic Sea

The Baltic Sea is an offshoot of the Atlantic Ocean, deeply penetrating the north-eastern part of Europe. Its area is about 422,700 km2 and length about 1,800 km. The deepest point is the Landsort recess with a depth of 459 m. The depth of the Lithuanian coast of the Baltic Sea is only about 50 m. The Baltic Sea is surrounded by the coasts of Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark, Germany, Poland, and Russia.

How to connect customers or how to make customers connect

The questions asked in the title of this article are not only theoretical - they both have to be solved. Because the decision on the connection of the user to the networks is not made by the water supplier or another person, but rather by the user himself, when discussing this problem, it would therefore be more rational to use the term "user connection".

svetainiu kurimas