Dėl vandens apskaitos prietaisų kontrolės

Gyventojams  Atsiskaitymas už paslaugas  Dėl vandens apskaitos prietaisų kontrolės

Pagal iš anksto sudarytus grafikus yra tikrinami pasirinkti daugiabučiai namai.

Tiekėjo atstovai turi teisę tikrinti Abonento apskaitos prietaisų būklę ir apie būsimą tikrinimo laiką neprivalo Abonentui pranešti iš anksto. Abonentas privalo į patalpas, kuriose įrengtas vandens apskaitos mazgas (VAM), įleisti kontrolierius, parodžiusius darbuotojo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, jei jie atvyksta ne anksčiau kaip 10 valandą ir ne vėliau kaip 20 valandą gegužės-rugsėjo mėnesiais, ir ne anksčiau kaip 8.30 valandą ir ne vėliau kaip 18.00 valandą spalio-balandžio mėnesiais.

Gyventojams, kurie nesudaro sąlygų vandens apskaitos prietaisų būklei patikrinti, per mėnesį suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens sunaudojimo normas. Gyventojams apskaičiuotas geriamojo vandens kiekis, patikrinus geriamojo vandens apskaitos  prietaisų rodmenis, neperskaičiuojamas.


svetainiu kurimas