Istorija

Apie įmonę  Istorija

AB "Klaipėdos vanduo" istorijos pradžia - 1902 metai

1902 m. laikraštis "Lietuviška Ceitunga" išspausdino straipsnelį "Miesto šventė". Jame buvo rašoma, kad miesto įkūrimo 650 metų jubiliejaus proga rotušėje susirinko "valdžios prezidentas", šalies patarėjas, krašto vadovas ir svečiai. Tą pačią dieną įvyko ir vandentiekio iškilmingas atidarymas.

Tuometinei vandentiekio įmonei parinkta vieta prie Liepų gatvės, šalia dujų fabriko, pastatyto dar XIX a. viduryje. Tokiu būdu buvo toliau plečiama miesto komunalinių įmonių zona. Vandentiekio kompleksą sudarė bokštas, siurblinė, aeracijos bei filtrų pastatai, transformatorinė. Ypač statinių ansamblyje išsiskyrė gražus bokštas, tapęs šiaurinės miesto dalies akcentu.

Senosios Klaipėdos šulinių vanduo buvo blogas. Miesto vyriausiasis gydytojas F. J. Morgen XIX amžiaus pirmoje pusėje savo knygoje rašė: „Miestiečiai vandenį ima iš viešųjų šulinių, tačiau jie tik keliose vietose yra tinkamai įrengti. Upės vanduo maistui netinka, nes vėjai Danės vandenį sumaišo su jūros vandeniu".

1876-1877 metais valstybės lėšomis šalia Klaipėdos, Purmalių kaime, buvo išgręžtas giluminis gręžinys. Gauti iš gręžinio vandens analizės rezultatai teikė viltį, kad geras vanduo gali būti ir Klaipėdos teritorijoje. Po ilgų svarstymų ir derybų tarp valdžios įstaigų 1898 metais šalia dabartinės Liepų gatvės buvo pradėtas gręžti pirmasis Klaipėdoje giluminis vandens gręžinys. Tačiau tai dar ne vandentiekis, kurio veikimui reikalingi įvairūs statiniai ir mechanizmai. Klaipėdos vandentiekio bokštas ir vandens tiekimo sistema buvo pradėti statyti 1901 metais. O 1902 metų rugpjūčio 2 dieną iškilmingai atidarytas ir Klaipėdos vandentiekis.

Daugiau apie miesto vandentvarkos istoriją galite sužinoti parsisiuntę leidinį "Vandens tiltai"(.pdf formatas)

 

AB "Klaipėdos vanduo" veikla dabar

Įmonės pagrindiniai tikslai - patikimai tiekti vartotojams vandenį atitinkantį Lietuvos higienos normas. Surinkti ir išvalyti nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus. Teikti aukštos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius.

AB „Klaipėdos vanduo" organizacija padalinta į 7 departamentus:
 • Teisės ir personalo departamentas atstovauja bendrovei teisėsaugos ir kitose institucijose, formuoja ir įgyvendina bendrovės personalo politiką, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos darbe priežiūrą, kontrolę.
 • Tinklų departamentas ruošia ir išduoda technines sąlygas naujų vartotojų prijungimui prie miesto centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų; atlieka pastatytų objektų išbaigtumo kontrolę ir išduoda pažymas statinių priėmimo naudoti komisijoms; vykdo vandentiekio ir nuotėkų tinklų avarijų likvidavimą, priežiūros, remonto darbus; ieško paslėptų vandens nutekėjimų ir atlieka nuotekų tinklų diagnostiką; atlieka tinklų defektaciją, statybos remonto darbų, statomų objektų techninę priežiūrą; prižiūri Gargždų miesto vandentvarkos ūkį.
 • Vandenruošos departamentas išgauna, gerina ir patiekia geriamąjį vandenį iš visų Klaipėdos miesto vandenviečių, užtikrina geriamojo vandens kokybės kontrolę.
 • Nuotekų departamentas užtikrina nuotekų surinkimą nuotekų siurblinėse ir išvalymą iki nustatytų reikalavimų nuotekų valykloje, kontroliuoja į centralizuotus nuotekų tinklus išleidžiamų, į nuotekų valyklą atitekėjusių, bei išleidžiamų po valymo nuotekų užterštumą.
 • Finansų departamentas vykdo įmonės mokestinę bei finansinę apskaitą, atitinkančią LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; ruošiant bendrovės veiklos planus;
 • Pardavimų departamentas sudaro sutartis su klientais; išieško skolas; eksploatuoja ir įrengia vandens apskaitos prietaisus.
 • Ūkio departamentas aprūpina bendrovės objektus elektros, šilumine energija užtikrinti bendrovės informacinių, automatinio valdymo, ryšių ir apsaugos sistemų funkcionalumą; eksploatuoja prietaisus bei vykdo visų kontrolės ir matavimo prietaisų metrologinę priežiūrą.

Faktai

 • Klaipėdos, Gargždų ir Priekulės miestų gyventojai bei įmonės geriamąjį vandenį gauna iš bendrovei "Klaipėdos vanduo" priklausančių vandenviečių: šiaurinę Klaipėdos miesto dalį vandeniu aprūpina 1-oji vandenvietė, o pietinę - 3-oji, Šaulių kvartalas vandeniu aprūpinamas iš vietinės vandenvietės, tačiau šio kvartalo tinklai ateityje bus prijungti prie centralizuotos miesto vandentiekio sistemos; nuotekų valyklai vanduo taip pat tiekiamas iš vietinės nuotekų valyklos vandenvietės. Gargždų miestas vandenį gauna iš vienos vandenvietės, esančios Laugaliuose. Nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio bendrovė pradėjo eksploatuoti Priekulės miesto vandentvarkos ūkį.
 • Nuotekoms perpumpuoti Klaipėdos mieste eksploatuojamos 28 nuotekų siurblinės, Gargžduose - 5, o Priekulėje -  9.
 • Klaipėdos miesto nuotekų valykloje Dumpiuose 2009 metais išvalyta 17,5 mln. m3 nuotekų.
 • 2009 metų pabaigoje bendrovei priklausančių vandentiekio tinklų ilgis sudarė 426 km. Iš jų 367,8 km yra Klaipėdoje, 46,5 km Gargždų mieste ir 11,4 km Priekulėje.
 • 2009 m. pabaigoje bendrovei priklausė 432,3 km nuotekų tinklų.
 • Per metus bendrovė patiekia visiems vartotojams apie 11 mln. kub. metrų vandens.
 • 2009 m. pabaigoje bendrovė aptarnavo 82 755 abonentus.
 • 2009 m. pabaigoje bendrovėje buvo 386 darbo vietos, iš kurių 160 specialistų ir 226 darbininkų.
svetainiu kurimas