Kainos

Gyventojams  Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos vartotojams (gyventojams)

AB "Klaipėdos vanduo" teikiamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainos eurais nustatytos 2014-11-27 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-296 ir 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-330 :
AB "Klaipėdos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos Eur (be PVM) Eur (su PVM) Lt (su PVM)
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, iš to skaičiaus: 1,28 Eur/m3 1,55 Eur/m3 5,35 Lt/m3
1.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,63 Eur/m3 0,76 Eur/m3 2,62 Lt/m3
1.2. nuotekų tvarkymo. 0,65 Eur/m3 0,79 Eur/m3 2,73 Lt/m3
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, karštam vandeniui ruošti, iš to skaičiaus: 1,28 Eur/m3 1,4 Eur/m3 4,83 Lt/m3
2.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,63 Eur/m3 0,69 Eur/m3 2,38 Lt/m3
2.2. nuotekų tvarkymo. 0,65 Eur/m3 0,71 Eur/m3 2,45 Lt/m3
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, iš to skaičiaus: 1,17 Eur/m3 1,42 Eur/m3 4,90 Lt/m3
3.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,58 Eur/m3 0,7 Eur/m3 2,43 Lt/m3
3.2. nuotekų tvarkymo. 0,59 Eur/m3 0,72 Eur/m3 2,47 Lt/m3
4. Vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš to skaičiaus: 1,13 Eur/m3 1,37 Eur/m3 4,73 Lt/m3
4.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,56 Eur/m3 0,68 Eur/m3 2,35 Lt/m3
4.2. nuotekų tvarkymo. 0,57 Eur/m3 0,69 Eur/m3 2,38 Lt/m3
5. Vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, karštam vandeniui ruošti, iš to skaičiaus: 1,13 Eur/m3 1,23 Eur/m3 4,25 Lt/m3
5.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,56 Eur/m3 0,61 Eur/m3 2,11 Lt/m3
5.2. nuotekų tvarkymo. 0,57 Eur/m3 0,62 Eur/m3 2,14 Lt/m3
6. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
6.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui; 1,16 Eur/butui/mėn. 1,4 Eur/butui/mėn. 4,83 Lt/butui/mėn.
6.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo. 0,83 Eur/butui mėn. 1 Eur/butui/mėn. 3,45 Lt/butui/mėn.
7. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade 2,34 Eur/namui/mėn. 2,83 Eur/namui/mėn. 9,77 Lt/namui/mėn.
8. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
8.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui; 1,19 Eur/skaitikliui/mėn. 1,44 Eur/skaitikliui/mėn. 4,97 Lt/skaitikliui/mėn.
8.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo. 0,90 Eur/skaitikliui/mėn. 1,09 Eur/skaitikliui/mėn. 3,76 Lt/skaitikliui/mėn.
9. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainą 5,24 Eur/m3 6,34 Eur/m3 21,89 Lt/m3
svetainiu kurimas