Kainos

Verslui  Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos, nustatytos 2017-11-10 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E-484, o atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, diferencijuojant ją pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus, nustatyta 2017-11-23 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-314 ir 2017-11-30 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-367, įsigalioja nuo 2018-01-01:

 

Rodiklis

Kaina eurais, be PVM

Kaina eurais, su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3:

1,33

1,61

1.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,73

0,88

1.2. Nuotekų tvarkymo:

0,60

0,73

1.2.1. nuotekų surinkimo

0,29

0,35

1.2.2. nuotekų valymo

0,15

0,18

1.2.3. dumblo tvarkymo

0,16

0,20

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3:

1,24

1,50

2.1. Geriamojo vandens tiekimo

0,64

0,77

2.2. Nuotekų tvarkymo:

0,60

0,73

2.2.1. nuotekų surinkimo

0,29

0,35

2.2.2. nuotekų valymo

0,15

0,18

2.2.3. dumblo tvarkymo

0,16

0,20

3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

5,29

6,40

4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn., diferencijuojant ją pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

4.1. Vandens apskaitos prietaisų -

4.1.1. diametras 15 mm

2,30

2,78

4.1.2. diametras 20 mm

3,02

3,65

4.1.3. diametras 25 mm

3,89

4,71

4.1.4. diametras 32 mm

5,19

6,28

4.1.5. diametras 40 mm

6,81

8,24

4.1.6. diametras 50 mm

28,61

34,62

4.1.7. diametras 80 mm

48,66

58,88

4.1.8. diametras 100 mm

64,78

78,38

4.1.9. diametras 125 mm

105,86

128,09

4.1.10. diametras 150 mm

123,60

149,56

4.2. Nuotekų apskaitos prietaisų

156,85

189,79

5. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3

Detalesnė informacija pateikta: AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) TVARKOS APRAŠAS

5,49

6,64

6. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3

0,13

0,16

7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,018

0,022

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,014

0,017

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,006

0,007

10. Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t

46,22

55,93

11. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

5,42

6,56

12. Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t

8,56

10,36

 

svetainiu kurimas