Kainos

Verslui  Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)

AB "Klaipėdos vanduo" teikiamų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainos eurais nustatytos 2014-11-27 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-296 ir 2014-08-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-330 :
AB "Klaipėdos vanduo" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos Eur be PVM Eur su PVM Lt su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, iš to skaičiaus: 1,22 Eur/m3 1,48 Eur/m3 5,11 Lt/m3
1.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,65 Eur/m3 0,79 Eur/m3 2,73 Lt/m3
1.2. nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus: 0,57 Eur/m3 0,69 Eur/m3 2,38 Lt/m3
1.2.1. nuotekų surinkimo; 0,27 Eur/m3 0,33 Eur/m3 1,14 Lt/m3
1.2.2. nuotekų valymo; 0,20 Eur/m3 0,24 Eur/m3 0,83 Lt/m3
1.2.3. dumblo tvarkymo; 0,10 Eur/m3 0,12 Eur/m3 0,41 Lt/m3
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti,  iš to skaičiaus: 1,13 Eur/m3 1,37 Eur/m3 4,73 Lt/m3
2.1. geriamojo vandens tiekimo; 0,56 Eur/m3 0,68 Eur/m3 2,35 Lt/m3
2.2. nuotekų tvarkymo, iš to skaičiaus: 0,57 Eur/m3 0,69 Eur/m3 2,38 Lt/m3
2.2.1. nuotekų surinkimo; 0,27 Eur/m3 0,33 Eur/m3 1,14 Lt/m3
2.2.2. nuotekų valymo; 0,20 Eur/m3 0,24 Eur/m3 0,83 Lt/m3
2.2.3. dumblo tvarkymo; 0,10 Eur/m3 0,12 Eur/m3 0,41 Lt/m3
3. Vidutinę pardavimo kainą abonentams – (Lt arba Eur) apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus: 3,35 Eur 4,05 Eur 13,98 Lt
3.1.   15 mm 1,5 1,82 6,28
3.2.   20 mm 1,8 2,18 7,53
3.3.   25 mm 2,33 2,82 9,74
3.4.   32 mm 3,17 3,84 13,26
3.5.   40 mm 4,05 4,9 16,92
3.6.   50 mm 18,15 21,96 75,82
3.7.   80 mm 31,9 38,6 133,28
3.8. 100 mm 38,53 46,62 160,97
3.9. 125 mm 68,92 83,39 287,93
3.10. 150 mm 77,95 94,32 325,67
3.11. Nuotekų skaitikliai 107,26 129,78 448,10
4. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos; 0,023 Eur/m3 0,028 Eur/m3 0,097 Lt/m3
5. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos; 0,017 Eur/m3 0,021 Eur/m3 0,073 Lt/m3
6. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos; 0,003 Eur/m3 0,004 Eur/m3 0,014 Lt/m3
7. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos. 0,005 Eur/m3 0,006 Eur/m3 0,021 Lt/m3
8. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainą. 5,24 Eur/m3 6,34 Eur/m3 21,89 Lt/m3

 

svetainiu kurimas