Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2016-03-12

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2015 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3783 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 19852 rodikliai.

1-oji vandenvietėje, iš paimtų per metus 1780 mėginių ir ištirtų 7490 komponentų, higienos normos HN 24:2003 reikalavimų neatitiko 9 mėginiai pagal bendrąją geležį: 1-įvade ir 8 vidaus tinkluose.

Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 2008 mėginiai ir ištirta 12362 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 nustatytus reikalavimus.

Per 2015 metus iš  Šaulių kaimo vandenvietės buvo paimti 5 mėginiai ir nustatyta 78 rodikliai, iš kurių 4 neatitiko higienos normos reikalavimų: pagal amonį-3, pagal bendrąją geležį – 1. Šiuo metu Šaulių kaimas vandenį gauna iš I-os vandenvietės.

Per 2015 metus iš  Žardupės kaimo buvo paimti 5 mėginiai ir nustatyta 78 rodikliai, iš kurių 5 neatitiko higienos normos reikalavimų: pagal amonį neatitiko – 4, pagal bendrąją geležį – 1 mėginys.

Pagal Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymą vandens tiekėjai programinės priežiūros metines ataskaitas turi pateikti savivaldybės merui, maisto kontrolės institucijai ir viešai pranešti geriamojo vandens vartotojams.

svetainiu kurimas