Vandens kokybės tyrimai

Gyventojams  Paslaugos  Vandens kokybės tyrimai
Vandens kokybės tyrimai Vandens kokybės tyrimų laboratorija Vandens kokybės tyrimai laboratorija

KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

AB “Klaipėdos vanduo'“ atestuota geriamojo vandens laboratorija nuolatos vykdo Klaipėdos miesto ir regiono vandens kokybės tyrimus. Kontrolė vykdoma kasdien, taip pat savaitgaliais bei šventinėmis dienomis. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti po visą Klaipėdos miestą. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose - mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonės bei tinklų galutiniuose taškuose.

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratorija atlieka ne tik bendrovės tiekiamo vandens, bet ir privačių interesantų bei verslo subjektų pateikto vandens tyrimus.

Asmenys, norintys individualiai ištirti savo šulinių, gręžinių ar filtrų vandenį, turėtų vandens pavyzdžius pristatyti į AB “Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens laboratoriją, Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje.

Norintiems atlikti bakteriologinius vandens tyrimus, rekomenduojame iš laboratorijos gauti sterilų indą ir išklausyti specialistų patarimus dėl mėginio paėmimo. Informacija tel. (8 46) 466167.

 

Geriamojo vandens, nuotekų tyrimo laboratorijos atliekamų tyrimų kainos
Eilės Nr. Nustatomas rodiklis Kaina Lt be PVM Kaina eurais be PVM
I Geriamojo vandens, komunalinių, gamybinių, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai
1. Alavas (AAS) 20 5,79
2. Aliuminis (spektrometrinis metodas) 24 6,95
3. Amonis (spektrometrinis metodas) 11 3,19
4. Arsenas (AAS) 24 6,95
5. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagos Deergentai (spektrometrinis metodas) 29 8,40
6. Bichromatinė oksidacija (ChDSCr ) 22 6,37
7. Biocheminis deguonies suvartojimas ( BDSn ) 25 7,24
8. Bendrasis azotas (Kjeldalio metodu) 50 14,48
9. Bendrasis azotas (srauto analizės metodas FIA) 25 7,24
10. Bendrasis fosforas (spektrometrinis metodas) 28 8,11
11. Bendrasis fosforas (srauto analizės metodas FIA) 25 7,24
12. Benzenas 50 14,48
13. Benzpirenas 54 15,64
14. Boras (spektrometrinis) 18 5,21
15. Bromatas (jonų chromotografija) 15 4,34
16. Chloridas (titravimo) 17 4,92
17. Chloro kiekis 6 1,74
18. Chromas (ASS) 24 6,95
19. Cianidai (spektrometrinis) 40 11,58
20. Cinkas (spektrometrinis) 14 4,05
21. Cinkas (AAS) 24 6,95
22. Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai (benzo-b-fluorantenas, benzo-k- fluorantenas, benzo-ghiperilenas, indeno-1,2,3-cd-pirenas) 150 43,44
23. Deguonies ištirpusio vandenyje nustatymas elektrometriniu metodu 9 2,61
24. Drumstumas 6 1,74
25. Fluoridas (potenciometrinis) 10 2,90
26. Fluoridas, chloridas, sulfatas, nitratas (jonų chromotografija) 40 11,58
27. Fosfatas (spektrometrinis) 14 4,05
28. Geležis (ASS) 24 6,95
29. Geležis, bendroji (spektrometriškai) 13 3,77
30. Gyvsidabris (ASS) 24 6,95
31. H2S ir sulfidai 9 2,61
32. Haloformai (1,2- dichloretanas, tetrachloretenas, trichloretenas, chloroformas, bromoformas, bibromchlormetanas, ir bromdichlormetanas) 130 37,65
33. Kadmis (ASS) 24 6,95
34. Kalcis (kompleksometrinis) 7 2,03
35. Kalis (ASS) 24 6,95
36. Kietumas (bendras) 8 2,32
37. Kvapo slenkstinė vertė 3 0,87
38. Magnis (kompleksometrinis) 7 2,03
39. Manganas (ASS) 24 6,95
40. Manganas (spektrometrinis) 14 4,05
41. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 60 17,38
42. Natris (ASS) 24 6,95
43. Nikelis (ASS) 24 6,95
44. Nitratas (spektrometrinis) 15 4,34
44. Nitratai (srauto analizės metodas FIA) 20 5,79
45. Nitritas (spektrometrinis) 8 2,32
46 Nitritai (srauto analizės metodas FIA) 20 5,79
47. Organinė anglis 100 28,96
48. Pakibusių dalelių kiekis 16 4,63
49. Permanganato indeksas 13 3,77
50. Permangamatinė oksidacija ChDSMn 13 3,77
51. Pesticidai (aldrinas, dieldrinas, heptachloras, heptachlorepoksidas) 150 43,44
52. Pesticidai (kiti) 29 8,40
53. Pesticidų suma 29 8,40
54. Riebalų nustatymas Soksleto metodu 30 8,69
55. Sausa liekana 23 6,66
56. Savitasis elektros laidis 5 1,45
57. Selenas (ASS) 24 6,95
58. Skonio slenkstinė vertė 5 1,45
59. Spalva 8 2,32
59. Stibis (ASS) 24 6,95
60. Stroncis (ASS) 24 6,95
61. Sulfatas (turbidimetrinis) 16 4,63
62 Šarmingumas 5 1,45
63. Švinas (ASS) 24 6,95
64. Tetrachloretenas, trichloretenas 48 13,90
65. Vanadis (ASS) 5 1,45
66. Vandenilio jonų koncentracija pH 5 1,45
67. Varis (ASS) 24 6,95
II Bakteriologiniai tyrimai
1. Bakteriologinė analizė ( koliforminės bakt., žarninė lazdelė, ž. enterokokai, KSV) 30 8,69
2. Kolifiorminės bakterijos 7 2,03
3. Kolonijas sudarantys vienetai 5 1,45
4. Legionelė 80 23,17
5. Lūžinė klostridija 5 1,45
6. Salmonelė 10 2,90
7. Žarninės lazdelės (Eserichia coli) 8 2,32
8. Žarniniai enterokokai 10 2,90
III Dumblo, dirvožemio laboratoriniai tyrimai
1. Bendrasis azotas 50 14,48
2. Bendrasis fosforas 30 8,69
3. Dumblo indeksas 5 1,45
4. Naftos produktai (dujų chromotografinis metodas) 60 17,38
5. Peleningumas 20 5,79
6. Sausoji liekana 15 4,34
7. Sausosios masės nuostolių nustatymas (organinės medžiagos) 15 4,34
8. Smėlio kiekis 20 5,79
9. Vandenilio jonų koncentracija pH dumble 10 2,90
10. Veikliojo dumblo tūrinė koncentracija 2 0,58
11. Veikliojo dumblo svorinė koncentracija 13 3,77
12. Veikliojo dumblo mikroskopavimas 15 4,34
IV Mėginių paėmimas
1. Nuotekų mėginio paėmimas 18 5,21
2. Vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, kolonėlių, vandentiekio tinklų 5 1,45
3. Vandens mėginio paėmimas iš šulinio, atviro telkinio 5 1,45
4. Grunto, dumblo mėginio paėmimas 15 4,34
5. Transporto paslauga 1 nuvykimas 15,13 4,38


svetainiu kurimas