Kretingalės miestelio problemos

Svarbi informacija  Kretingalės miestelio problemos

2014-07-14

Kruvinos Kretingalės nuotekos (2)

Kruvinos Kretingalės nuotekos (2)

(tęsinys)

AB „Klaipėdos vanduo“, 2012 metais pradėjusi  tiekti vandenį ir tvarkyti nuotekas  visoje Klaipėdos rajono teritorijoje, gerokai sumažino gyventojų išlaidas už vandenį, tačiau susidūrė su didžiuliais iššūkiais. Tai apleista, susidėvėjusi, neįteisinta, be servitutų, o, atskirais atvejais, ir be privažiavimų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, nepakankamas centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas. Tačiau sudėtingiausia situacija susiklostė Kretingalėje, kur  piktybiškas vietos verslininkų elgesys kelia ekologinės nelaimės grėsmę.

Teršėjo paieška

Nors akivaizdu, kad kruvinos nuotekos - tai Kretingalėje veikiančių mėsos perdirbimo įmonių, kurios skerdžia gyvulius ir gamina mėsos produkciją, gamybos atliekos, tačiau sužinoti ir įrodyti, kas konkrečiai iš Kretingalės mėsos perdirbėjų leidžia padidintos taršos nuotekas su krauju, nėra paprasta. Mūsų žiniomis, Kretingalėje yra keletas mėsos perdirbėjų: tai A.Urbono mėsos gamybos įmonė ir UAB „Agrovet“, kurios teritorijoje veikia ir UAB „Pajūrio mėsinė“. Gali būti, kad šia veikla Kretingalėje užsiima ir kitos  įmonės, nes tuo pačiu juridiniu adresu įregistruota:  UAB „Kretingalės mėsa“, UAB „Hidrona“, UAB „Danės slėnis“, UAB „Ekoslėnis“, UAB „Kretingalės slėnis“, UAB „Archimega“, UAB „Ekovega“, UAB „Dalguda“, UAB „Kukudra“,  Asociacija Kretingalės bendruomenė (buvo iki 2013-06-07), Vakarų Lietuvos mėsininkų asociacija. Pastarosios įmonės, išskyrus UAB „Kukudra“, nėra AB „Klaipėdos vanduo“ abonentai, tiesiogiai iš mūsų vandens negauna ir nuotekų mums neišleidžia.

AB „Klaipėdos vanduo“ specialistai nesunkiai patikrino A.Urbono mėsos gamybos įmonę, kuri per mėnesį sunaudoja vidutiniškai apie 130 m3 vandens ir išleidžia tiek pat nuotekų. Patikrinimo rezultatai neleidžia teigti, kad „kruvinų nuotekų“ problema kyla čia.

Nesileidžia kontroliuojami

Daugkartiniai bandymai patikrinti UAB „Agrovet“ nuotekas nepavyko. Ši įmonė sunaudoja apie 6300 m3 arba tris ketvirtadalius visam Kretingalės miesteliui tiekiamo  vandens, taigi ir jų nuotekos daro lemiamą įtaką nuotekos valyklos darbui. Mes negalime įrodyti, kad kruvinos nuotekos atiteka iš UAB „Agrovet“, bet būtent su šia bendrove susiję asmenys mūsų darbuotojų neprileidžia prie fekalinės kanalizacijos šulinių, kuriuose galėtume pažiūrėti iš kur tokios nuotekos teka. Šuliniai yra privačiose valdose, aptverti tvoromis, užrakinti spynomis – dėl jų patikros nuolat kyla konfliktai, į kuriuos įtraukiama policija, antstoliai, teismai. Tad kol kas neturėdami tiesioginių įrodymų, galime daryti išvadas tik pagal apskaitos prietaisų duomenis.

Dinaminio Kretingalės nuotekų tyrimo pradžioje, UAB „Agrovet“ vandens sunaudojimo grafikai beveik sutapo su padidinto kruvinų nuotekų srauto atitekėjimu į Kretingalės nuotekų valyklą (2014 m. balandžio mėn. 3-4 d. grafikas). Vėliau situacija keitėsi. Štai 2014 m. balandžio mėn. 22-23 dienomis, prieš aplinkosaugininkų atliktą Kretingalės nuotekų valyklos patikrinimą, kruvinos nuotekos padidintu, apie 22 m3/h, srautu buvo leidžiamos maždaug nuo 20 valandos iki 1 valandos 30 minučių. Šiuo atveju kruvinų nuotekų mėginių paėmimo aktą pasirašė ir aplinkosaugininkai - analitinės kontrolės skyriaus vyr. specialistė ir Klaipėdos rajono agentūros vyresn. specialistas.

Nuo gegužės mėnesio, kai apie atliekamus dinaminius Kretingalės nuotekų tyrimus informavome Klaipėdos rajono savivaldybę, aplinkosaugininkus, nuotekų išleidimas padidintu srautu persikėlė į naktį. Tai aiškiai matosi 2014 m. birželio mėn. 18-19 d. grafike. Tuomet apie 16 m3/h nuotekų srautas tekėjo nuo 23 valandos 30 minučių  iki 6 valandos ryto. Nežinome jokios kitos įmonės Kretingalėje, išskyrus UAB „Agrovet“, kuri turėtų galimybę naudotis didžiuliais nuotekų rezervuarais, galėtų sukaupti nuotekas ir išleisti jas bet kuriuo metu.

UAB „Pajūrio mėsinė“, dirbanti kartu su UAB „Agrovet“, turi susiprojektavusi savo nuotekų valyklą. Bet įsipareigojimą ją pasistatyti mėsos perdirbėjai „pamiršo“ daug kartų, nors pagal aplinkosaugininkų išduotą leidimą, turėjo ją pastatyti jau seniai.

Vandentvarkos specialistams kelia įtarimą ir tai, kad AB „Klaipėdos vanduo“ kelis kartus prašė UAB „Agrovet“ leisti pastatyti  automatinį mėginių semtuvą ir kas valandą imti tik jų įmonės išleidžiamų nuotekų mėginius, kad įvertinti paros užterštumo rodiklius. Tačiau mėsininkų bendrovė nesutiko būti taip kontroliuojama, nors pagal galiojančius teisės aktus privalo sudaryti sąlygas pastatyti prietaisą automatiniam nuotekų mėginių paėmimui ir garantuoti jo apsaugą. Paskutinis bandymas ir UAB „Agrovet“ atsisakymas užfiksuotas su antstoliu. Taip pat jie neleidžia teisės aktų nustatyta tvarka įrengti jų teritorijoje nuotekų apskaitos prietaisą. Dėl to jau beveik 2 metus vyksta teisminis ginčas.

Kas toliau?

AB „Klaipėdos vanduo“ specialistų atliktais skaičiavimais, norint tinkamai išvalyti dabar iš Kretingalės atitekančias  nuotekas, valyklos pajėgumus reikia didinti apie du kartus. Tai kainuotų ne mažiau 2 milijonų litų.

AB „Klaipėdos vanduo“ analizuoja šią galimybę. Bet prieš tai nori aiškumo, kiek nuotekų išleidžia ir ateityje išleis UAB „Agrovet“ ir su ja susijusios įmonės. Jeigu verslininkai, kaip žadėjo, išties pasistatys savo nuotekų valyklą – 2 milijonų investicija iš mokesčių mokėtojų išlaikomos AB „Klaipėdos vanduo“ bus beprasmė.

Apie susiklosčiusią situaciją informavome Klaipėdos rajono savivaldybę ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą ir išsakėme nuomonę, kad, kol UAB „Agrovet“ neturi pasirašytos paslaugų teikimo sutarties su AB „Klaipėdos vanduo“,  nesudaryta galimybė AB „Klaipėdos vanduo“ pastatyti nuotekų apskaitos prietaisą ir efektyviai kontroliuoti išleidžiamų nuotekų kiekį, nesudaryta galimybė AB „Klaipėdos vanduo“ pastatyti automatinį nuotekų mėginių semtuvą ir efektyviai kontroliuoti nuotekų užterštumą, neišduotas TIPK leidimas - UAB „Agrovet“ turėtų būti uždrausta išleisti nuotekas į Kretingalės miestelio nuotakyną. Laukiame sprendimo.

 

1 foto: Nuolat į valyklą atitekančios kraują primenančios nuotekos kelia įtarimų apie gamtai žalingą Kretingalės mėsininkų veiklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Balandžio mėnesį, kol UAB „Agrovet“ nežinojo apie vykdomus tyrimus, jų naudojamo vandens ir į Kretingalės nuotekų valyklą atitekančių nuotekų grafikai sutapdavo. Vėliau nuotekų išleidimai persikėlė į naktį.

Momentinis į UAB „Agrovet“  paduoto vandens kiekis nuo 2014-04-03 8.00 val. iki 2014-04-04 8.00 val.

Į Kretingalės nuotekų valyklą atitekantis nuotekų kiekis nuo 2014-04-03 8.00 val. iki 2014-04-04 8.00 val.

Momentinis į UAB „Agrovet“  paduoto vandens kiekis nuo 2014-06-18 8.00 val. iki 2014-06-19 8.00 val.

Į Kretingalės nuotekų valyklą atitekantis nuotekų kiekis nuo 2014-06-18 8.00 val. iki 2014-06-19 8.00 val.

svetainiu kurimas