Nuotekų surinkimas

Apie įmonę  Veiklos sritys  Nuotekų surinkimas

Klaipėdos mieste bei rajone nuotekos yra surenkamos ir transportuojamos dvejomis atskiromis lietaus nuotekų ir buitinių nuotekų sistemomis.

Lietaus nuotekų surinkimas ir transportavimas

Klaipėdos mieste lietaus nuotekų tinklus eksploatuoja AB „Klaipėdos vanduo“, vadovaudamasi 2003-12-29 pasirašyta sutartimi „Lietaus nuotekų tinklų eksploatavimo sutartis Nr. 16-1122“. Kad lietaus nuotekų tinklai tinkamai funkcionuotų, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų tarnyba juos plauna specialiomis mašinomis bei periodiškai valo miesto lietaus nuotekų surinkimo grotelių nusėsdintuvus.

Nuotekų tinklų tarnybos darbuotojai, pastebėję trūkumus ar gedimus lietaus nuotekų tinkluose, juos išanalizuoja, po to ši informacija perduodama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus specialistams. Jie savo ruožtu pasitelkia į pagalbą rangovus, kurie ir pašalina lietaus nuotekų tinklų trūkumus ar gedimus.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų tarnybos specialistai taip pat atlieka naujai pastatytų lietaus nuotekų tinklų techninę apžiūrą.

Klaipėdos rajone lietaus nuotekų tinklų eksploatacija rūpinasi Klaipėdos rajono savivaldybė.

Buitinių nuotekų surinkimas ir transportavimas

AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste bei rajone eksploatuoja apie 620 km buitinių nuotekų tinklų (2014 m. vasario mėnesio duomenimis). Iš jų 470 km buitinių nuotekų tinklų yra skirta Klaipėdos miesto nuotekoms transportuoti. Klaipėdos, Priekulės bei Gargždų miestų buitinės nuotekos siurblių pagalba per ~10 km ilgio slėgines linijas yra transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, esančią Dumpių kaime. Priklausomai nuo nuotekų tinklų ilgio, kuris gali siekti net iki 30 km, buitinės nuotekos gali būti pumpuojamos ir per kelias nuotekų siurblines, išsidėsčiusias visame Klaipėdos mieste, kol pasiekia nuotekų valyklą.

Šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste eksploatuoja 37 buitinių nuotekų siurblines. Panašus nuotekų siurblinių kiekis yra ir Klaipėdos rajone. Eksploatuojamų nuotekų siurblinių skaičius vis kinta, nes pastoviai statomi nauji nuotekų tinklai, įvedami į eksploataciją nauji objektai, taip pat nuotekų siurblinių eksploatacija perimama iš bendrovės vartotojų.

Išvalytos buitinės nuotekos iš nuotekų valyklos 2 m skersmens ir 9 km ilgio savitakine linija išleidžiamos į Kuršių marias.

Siekiant sumažinti nuotekų transportavimo išlaidas bei užtikrinti nuotekų valymo proceso stabilumą, stengiamasi, kad į buitinių nuotekų surinkimo ir transportavimo sistemą patektų kuo mažiau perteklinio lietaus ar gruntinio vandens. Tuo tikslu nuotekų tarnybos darbuotojai atjungia visus aptiktus lietaus nuotekų surinkimo tinklus nuo buitinių nuotekų tinklų bei keičia senus, nesandarius buitinių nuotekų vamzdžius į naujus PVC ar PE vamzdžius.

Nuotekų tinklų tarnybos darbuotojai rūpinasi, kad Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai bei aplinka nejaustų galimo buitinių nuotekų taršos poveikio. Pagal poreikį atliekami šie darbai:

  • Nuotekų tinklų plovimas specialiomis mašinomis;
  • Šulinių ir jų liukų remontavimas, sandarinimas;
  • Nesandarių arba užlūžusių linijų rekonstravimas;
  • Nuotekų tinklų diagnozavimas tinklų TV kameros pagalba;
  • Nuotekų tinklų sandarumo tikrinimas;
  • Pastatytų naujų nuotekų tinklų techninė apžiūra.

 

 

 

svetainiu kurimas