Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2018-07-31

PERSKAIČIUOJAMOS BENDROVĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

PERSKAIČIUOJAMOS BENDROVĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

2017 m. lapkričio 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė AB „Klaipėdos vanduo“ bazines paslaugų kainas, kurios įsigaliojo ir pradėtos taikyti nuo 2018 m. sausio 1 d. Kainos nustatytos trejų metų reguliavimo laikotarpiui, antraisiais ir trečiaisiais kainų galiojimo metais taikant perskaičiuotas kainas. Perskaičiuotų kainų, kurios bus taikomos antraisiais kainų galiojimo metais,  projektas Komisijai turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 mėn. iki antrųjų bazinių kainų galiojimo metų pradžios.

2018 m. liepos 27 d. bendrovė Komisijai pateikė perskaičiuotų kainų projektą, pagal kurį perskaičiuota bendra geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina vidutiniškai  didėja 0,03 Eur/m3 arba 2,2 proc., nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis kaina mažėja 0,56 Eur/m3 arba 10 proc., perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina abonentams didėja 0,02 Eur/m3 arba 15 proc.

Komisija geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų projektą turi suderinti  ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto gavimo dienos. Komisijos suderintos kainos įsigalios jas patvirtinus Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėms. Planuojama, kad perskaičiuotos kainos įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

 

Kviečiame susipažinti su Komisijai pateiktomis derinti perskaičiuotomis paslaugų kainomis. Kainų pokyčius įtakojusios priežastys pateiktos aiškinamajame rašte:

 

Aiškinamasis raštas dėl kainų perskaičiavimo

Perskaičiuotos kainos(projektas)

svetainiu kurimas