Rodmenų deklaravimas

Gyventojams  Atsiskaitymas už paslaugas  Rodmenų deklaravimas

Apskaitos prietaisų rodmenis galima deklaruoti naudojantis e-paslauga arba TELEFONU (8-46) 220220

Deklaruojant rodmenis telefonu galite pasinaudoti konsultantų paslaugomis.

Surinkite papildomą numerį: 

 • Privatūs klientai, spauskite „1“ ir pasirinkite :
 • „1“ – rodmenų deklaravimas;
 • „2“ – daugiabučių namų gyventojai;
 • „3“ – individualių namų gyventojai.
 • Verslo klientai, spauskite „2“ ir pasirinkite:
 • „1“ – dėl sutarčių;
 • „2“ – dėl sąskaitų;
 • „3“ – „dėl skolų“.
 • Dėl avarijų tinkluose ir skaitiklių gedimo, spauskite „3“ ir pasirinkite:
 • „1“ – dėl avarijų tinkluose;
 • „2“ -  dėl skaitiklių plombavimo ir gedimo.
 • Meniu kartojamas 1-3 kartojamas, nieko nepasirinkus, jungiama.

Tiek šalto, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį. Karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia įrašyti ir į AB "Klaipėdos energija" sąskaitą arba pranešti daugiabučio namo savininkų bendrijai.

 • Negavus sąskaitos iki einamojo mėnesio 20 dienos, Abonentas turi kreiptis į Tiekėją dėl pakartotino sąskaitos išrašymo. Jeigu Abonentas nesikreipia, laikoma, kad sąskaita įteikta tinkamai.
 • Vandens suvartojimas yra deklaruojamas m³ (kubiniais metrais), nenurodant litrų. Litrai apvalinami iki m³, pagal matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama į didesnę pusę, jei mažiau - į mažesnę pusę, pvz.:

Šalto vandens apskaitos prietaisas rodo 463 m³  ir 540 l, į sąskaitą įrašome 464 m³.
Karšto vandens apskaitos prietaisas rodo 459 m³ ir 320 l, į sąskaitą įrašome 459 m³.

 • Tuo atveju, kai sąskaitoje nenurodyta mokėjimo suma arba įrašytas 0 (nulis), prašome vandens apskaitos prietaisų rodmenis pranešti  telefonu (8 46) 220 220 arba el.paštu: rodmenys@vanduo.lt. Nepranešus rodmenų, suvartoto vandens kiekis  einamąjį mėnesį apskaičiuojamas pagal dvylikos mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį Abonentas ar Vartotojas nedeklaravo geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų, vidutinį vandens suvartojimą. Abonentui ar Vartotojui deklaravus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, vandens kiekis, apskaičiuotas pagal vidutinį vandens  suvartojimą, patikslinamas pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis.
 • Išvykstant ilgesniam laikui klientų aptarnavimo skyriuje galima parašyti prašymą, kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal normas.


svetainiu kurimas