Verslui

Svarbi informacija  Verslui
Perskaičiuota vandens kaina

2018-10-22

Perskaičiuota vandens kaina

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385  „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino AB „Klaipėdos vanduo“ bazines geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainas trejų metų laikotarpiui.  2017 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ komisija vienašališkai nustatė bazines paslaugų kainas. Nustatytos kainos įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir galioja šiuo metu.

NUO 2019 M. VASARIO 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

2018-12-22

NUO 2019 M. VASARIO 1 D. BUS TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Nustatytos perskaičiuotos AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS ATRANKOS

2019-03-04

DĖL KANDIDATŲ Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ NEPRIKLAUSOMUS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS ATRANKOS

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“, juridinio asmens kodas 140089260, adresas: Ryšininkų g. 11 LT-91116, Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.vanduo.lt (toliau – Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės stebėtojų tarybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą;

1.2. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą.

1.3. vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą.

1.4.vieno kandidato į nepriklausomo stebėtojų tarybos nario, turinčio kompetenciją ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė srityje, vietą.

INFORMACIJA DĖL SAVITOJO ELEKTROS LAIDŽIO PADIDĖJIMO GERIAMAJAME VANDENYJE

2018-12-07

INFORMACIJA DĖL SAVITOJO ELEKTROS LAIDŽIO PADIDĖJIMO GERIAMAJAME VANDENYJE

Informuojame, kad Klaipėdos miesto III-čios vandenvietės geriamajame vandenyje pastaruoju metu pastebimas savitojo elektros laidžio (toliau - SEL) padidėjimas (nuo 600 iki 1342 µS/cm), tačiau ši reikšmė neviršija Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (toliau – HN 24:2017) reglamentuotos viešai tiekiamo geriamojo vandens ribinės vertės (2500 µS/cm). Savitasis elektros laidis rodo bendrą įvairių neorganinės kilmės druskų kiekį.

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

2018-07-07

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2017 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3233 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 17079 rodikliai.

svetainiu kurimas