Vandens kokybė

laipėdos miesto geriamojo vandens kokybė 2017 metais

 

Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2017 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3233 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 17079 rodikliai.

1-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49a, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens ruošykloje. Per metus iš 1-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1508 mėginiai ir ištirta 5231 rodiklis. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

3-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1725 mėginiai ir ištirta 11848 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Per 2017 metus iš  Žardupės kaimo buvo paimti 3 mėginiai ir nustatyta 27 rodikliai, iš kurių 12 neatitiko higienos normos reikalavimų: pagal amonį neatitiko – 3, pagal kvapą – 3, pagal skonį – 3, pagal drumstumą – 3. 2017 m. spalio mėn. likviduotas Žardupės vandenvietės gręžinys, vandenvietė išregistruota. Žardupės kvartalo gyventojams geriamasis vanduo tiekiamas iš Klaipėdos miesto 3-osios vandenvietės.


Rodiklis
Rastas kiekis HN 24:2017
I vandenvietė III vandenvietė (ne daugiau)
Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai 7,64 7,29 6,5-9,5
Savitasis elektrinis laidis, µS cm-1, 20oC 638 432 2500
Kvapo slenkstinė vertė priimt. vart. priimt. vart. Priimtinas vart.
Skonio slenkstinė vertė priimt. vart. priimt. vart. be nebūd. pok.
Spalva, mg/l Pt (λ=436 nm) <4 15 30
Amonis, mgl <0,010 <0,010 0,50
Drumstumas,  DV pagal formaziną 0,15 0,23 4
Stibis, µg/l <1,0 <1,0 5,0
Arsenas, µg/l <1 <1 10
Benzenas, µg/l <0,1 <0,1 1,0
Benzpirenas, µg/l <0,001 <0,001 0,010
Boras, mg/l 0,50 <0,06 1,0
Kadmis, µg/l 0,2 0,3 5,0
Bromatas, µg/l <1 <1 10
Chromas, µg/l <0,5 <0,5 50
Varis, mg/l 0,009 0,011 2,0
Cianidai, µg/l <1 <1 50
1,2- dichloretanas, µg/l <2,0 <2,0 3,0
Fluoridas, mg/l 1,25 <0,200 1,5
Švinas, µg/l <1 <1 10
Gyvsidabris, µg/l <0,10 <0,10 1,0
Nikelis, µg/l 1 1 20
Nitratas, mg/l 3,37 0,94 50
Nitritas, mg/l <0,003 <0,003 0,50
Laisvo chloro kiekis, mg/l <0,05 <0,05
Pesticidai
Aldrinas, µg/l <0,010 <0,010 0,030
Dieldrinas, µg/l <0,010 <0,010 0,030
Heptachloras, µg/l <0,010 <0,010 0,030
Heptachlorepoksidas, µg/l <0,010 <0,010 0,030
Kiti pesticidai, µg/l <0,01 <0,01 0,10
Pesticidų suma, µg/l <0,01 <0,01 0,50
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l <0,01 <0,01 0,10
Selenas, µg/l <1 <1 10
Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l <0,10 <0,10 10
Haloformų suma, µg/l <0,10 3,36 100
Aliuminis, µg/l <6 100 200
Natris, mg/l 67,9 11,8 200
Bendroji organinė anglis, mg/l 2,08 3,14 be neb. pok.
Chloridas, mg/l 51,9 28,6 250
Bendroji geležis, µg/l <18 <18 200
Manganas, µg/l <10 28 50
Permanganato indeksas, mg/l O2 1,22 3,92 5,0
Sulfatas, mg/l 59,8 14,1 250
Bendras kietumas, mmol/l 2,28 2,49
Žarninės lazdelės, (Escherichia coli), sk. 100 ml vandens 0 0 0
Koliforminės bakterijos, skaičius 100 ml vandens 0 0 0
Žarniniai enterokokai, skaičius 100 ml vandens 0 0 0
Kolonijas sudarantys vienetai ( 22oC), sk. 1 ml vandens <1,0 <1,0 Be nebūd. pok.
Išvada:
Vanduo atitinka HN 24:2017 ''Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimus.

 

 

 

Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono geriamojo vandens kokybė 2017 metais

Gargždų miesto gyventojams bei įmonėms šiuo metu centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančios vandenvietės, esančios Laugaliuose.

Siekdama įvertinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2017 metais Gargždų mieste iš vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų paėmė 295 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 2016 rodiklių. Higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 3 mėginiai pagal bendrąją geležį.

Per 2017 metus iš rajono įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 444 mėginiai, kuriuose buvo nustatyta 5111 rodiklių, iš kurių higienos normos HN 24:2017 reikalavimų neatitiko 674 rodikliai. Paimtų mėginių, nustatytų rodiklių ir rodiklių viršijančių leistinas reikšmes skaičius pateikiamas lentelėje.

2017 m. gegužės mėn. Auksoro gyvenvietės vandentiekio tinklai prijungti prie Endriejavo mstl. geriamojo vandens tiekimo sistemos.  Vanduo atitinka HN 24:2017.

Klaipėdos rajono vandenviečių vandens kokybė 2017 m.

Vandenvietė

Mėginių

skaičius

Ištirta

rodiklių

Neatitiko

standarto

Viršijimai pagal rodiklius

Žardupės v.

3

27

12

Amonis-3; Drumstumas-3; Kvapas-3; Skonis-3

 

Antkopčio v.

7

90

7

Amonis- 6; Bendroji geležis - 1

 

Auksorų v.

7

90

9

Amonis-3; Drumstumas -2; Kvapas -2; Skonis-2

 

Baičių v.

9

110

14

Amonis-8; Drumstumas-3; Kvapas-1; Skonis-1; Manganas-1

 

Balsėnų v.

7

90

 

 

 

Daukšaičių v.

9

101

16

Amonis-7; Bendroji geležis – 1; Drumstumas – 4; Kvapas-2; Skonis-2

 

Dovilų v.

11

126

10

Amonis –  10

 

Dudinėlių v.

5

72

18

Amonis – 4; Bendroji geležis – 1; Drumstumas – 4; Manganas-1; Kvapas-4; Skonis-4

Endriejavo v.

11

127

1

Spalva-1

 

Ėžaičių v

6

81

 

 

 

Girininkų v.

14

146

43

Amonis – 12; Bendroji geležis – 1; Drumstumas - 12; Kvapas-9; Skonis-9

 

Judrėnų v.

15

155

47

Amonis – 13; Drumstumas – 12;  Bendroji geležis- 1; Kvapas-8; Skonis-8; Spalva-5

Kalniškių v.

5

72

5

Amonis – 4; Bendroji geležis - 1

 

Lapių v.

9

109

26

Amonis – 8; Bendroji geležis 1; Drumstumas-5; Kvapas-6; Skonis-6

 

Pėžaičių v.

8

99

 

 

 

Rūdaičių v.

8

99

16

Amonis – 7; Bendroji geležis – 1; Drumstumas - 6; Kvapas-1; Skonis-1

 

Rudgalvių v.

5

72

19

Amonis- 4; Bendroji geležis -1;  Drumstumas – 4; Skonis -4; Kvapas- 4; Spalva-1; Manganas-1

Šalpėnų v.

9

108

33

Amonis- 8; Bendroji geležis – 1; Drumstumas- 8; Kvapas -8; Skonis -8

 

Šiuparių v.

13

137

45

Amonis- 11; Bendroji geležis -1; Drumstumas – 11; Kvapas-11; Skonis-11

 

Tilvikų v.

7

90

24

Amonis – 5; Bendroji geležis – 1; Drumstumas – 5; Kvapas-6; Skonis-6; Manganas-1

Veiviržėnų v.

15

155

14

Amonis-13; Bendroji geležis -1

 

Vėžaičių v.

17

166

 

 

 

Žadeikių v.

12

128

20

Drumstumas-10; Bendroji geležis-1; Manganas-1; Skonis-4; Kvapas-4

 

Agluonėnų v.

6

83

 

 

 

Daugmantų v.

11

126

10

Amonis -9; Bendroji geležis 1

 

Vaitelių v.

5

72

11

Amonis – 4; Drumstumas-1; Kvapas -3; Skonis-3

 

Dreižių v.

5

72

2

Drumstumas-1; Bendroji geležis-1

 

Drevernos v.

25

182

17

Amonis – 14; Bendroji geležis - 1; Spalva-2

 

Gropiškių v.

7

90

1

Amonis –  1

 

Kairių v.

5

72

18

Drumstumas-3; Bendroji geležis – 1; Permanganato indeksas -1; Manganas-1; Spalva-4; Kvapas-4; Skonis-4

Ketvergių v.

8

101

13

Amonis-4; Bendroji geležis – 1; Boras – 3; Natris - 1; Kvapas-2; Skonis-2

 

Mieželių v.

5

73

7

Amonis-3; Boras – 2; Chloridas – 1; Natris – 1;

 

Minijos g. v.

5

74

6

Amonis -4; Bendroji geležis – 1; Drumstumas-1

 

Pleškučių v.

6

83

16

Amonis – 4; Drumstumas-4; Kvapas-3; Skonis-3; Bendroji geležis-1; Manganas-1

Rokų v.

9

95

2

Boras -1; Bendroji geležis-1

 

Stragnų I v.

6

81

8

Amonis – 5; Kvapas-1; Skonis-1; Bendroji geležis-1

 

Svencelės v.

6

74

16

Amonis – 4; Bendroji geležis-1; Drumstumas-3; Kvapas-4; Skonis-4

 

Voveriškių v.

6

74

5

Amonis – 4; Bendroji geležis - 1

 

Aukštkiemo v.

5

73

16

Amonis- 4; Fluoridas-1; Skonis-4; Kvapas-4; Drumstumas-3

 

Dauparų v.

10

110

11

Amonis – 8; Bendroji geležis – 1; Permanganato indeksas - 1; Boras-1

 

Girkalių v.

8

93

 

 

 

Kalnuvėnų v.

7

84

19

Amonis-5; Bendroji geležis –1; Drumstumas-5; Kvapas-4; Skonis-4

 

Kalotės v.

7

91

16

Amonis – 5; Skonis-3; Kvapas-3; Fluoridas-2; Drumstumas-3

 

Karklės v.

7

90

 

 

 

Kvietinių v.

12

122

20

Amonis- 5; Drumstumas-1; Kvapas-7; Skonis-7

 

Plikių v.

8

100

21

Bendroji geležis-1; Drumstumas-6; Kvapas-7; Skonis-7

 

Kretingalės v.

28

266

 

 

 

Triušelių v.

13

145

43

Amonis – 12; Drumstumas-9; Skonis-10; Kvapas-10; Fluoridas-2

 

Lankupių v.

12

135

17

Amonis -11; Drumstumas-4; Bendroji geležis-1; Manganas-1

 

 

 

 

Informacija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens įstatymu.

 

AB „Klaipėdos vanduo“

 

 

svetainiu kurimas