Vandens kokybė

 

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė 2016 metais

Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2016 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3647 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 16177 rodikliai.

1-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49a, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens ruošykloje. Per metus iš 1-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1702 mėginiai ir ištirta 5136 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 nustatytus reikalavimus.

3-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1945 mėginiai ir ištirta 11041 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 nustatytus reikalavimus.

Per 2016 metus iš  Žardupės kaimo buvo paimti 5 mėginiai ir nustatyta 74 rodikliai, iš kurių 8 neatitiko higienos normos reikalavimų: pagal amonį neatitiko – 4, pagal manganą – 1, o pagal drumstumą – 3.

AB „Klaipėdos vanduo“ tiekiamo vandens kokybė:

Rodiklis

Klaipėdos miesto I vandenvietė

Klaipėdos miesto III vandenvietė

Gargždai

Priekulė

HN 24:2003

Stibis, µg/l

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

5

Arsenas, µg/l

<1

<1

<1

<1

10

Benzenas, µg/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

1

Benzpirenas, µg/l

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,01

Boras, mg/l

0,88

<0,06

0,97

<0,06

1

Bromatas,µ g/l

<1

<1

<1

<1

10

Kadmis, µg/l

0,4

0,2

0,5

0,2

5

Chromas, µg/l

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

50

Varis, mg/l

0,010

0,012

0,011

0,012

2

Cianidai, µg/l

<2

<2

<2

<2

50

1,2-dichloretanas, µg/l

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

3

Fluoridas,  mg/l

1,35

<0,10

0,54

<0,10

1,5

Švinas, µg/l

<1

<1

<1

<1

10

Gyvsidabris, µg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

1

Nikelis, µg/l

2

1

2

1

20

Nitratas, mg/l

2,35

0,55

<0,10

0,55

50

Nitritas, mg/l

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

0,5

Aldrinas, µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,03

Dieldrinas, µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,03

Heptachloras, µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,03

Heptachlorepoksidas, µg/l

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

0,03

Kiti pesticidai, µg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,1

Pesticidų suma, mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Daugiacikliniai aromat. angliavand., µg/l

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,1

Selenas, µg/l

<1

<1

<1

<1

10

Tetrach.loretenas ir  trichloretenas, µg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

10

Haloformų suma, µg/l

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

100

Aliuminis, µg/l

8

60

10

60

200

Amonis, mg/l

<0,010

<0,010

0,46

<0,010

0,5

Chloridas, mg/l

55,3

40,2

9

40,2

250

Spalva, mg/l Pt, 436 nm

5

13

5

13

30

Savitasis elektrinis laidis, µS/cm, 20oC

580

490

562

490

2500

Vandenilio jonų konc., pH vienetai

7,73

7,38

7,98

7,38

6,5-9,5

Bendroji geležis, µg/l

20

25

200

25

200

Manganas, µg/l

<10

<10

<10

<10

50

Slenkstinė kvapo vertė, (priimtina vart.)

priimt. vart.

priimt. vart.

priimt. vart.

priimt. vart

Priimt. vart.

Permanganato indeksas, mg/l O2

1,70

3,42

0,97

3,42

5

Sulfatas, mg/l

50,1

12,5

<2

12,5

250

Natris, mg/l

72

31

98

31

200

Bendroji organinė anglis, mg/l

1,38

2,96

1,07

2,96

Be nebūd. pok.

Slenkstinė skonio vertė, (piimtina vartotojui)

priimt. vart.

priimt. vart.

priimt. vart.

priimt. vart.

Priimt. vart.

Drumstumas, DV (pagal formaziną)

0,10

0,28

0,55

0,28

4

Žarninės lazdelės, sk. 100 ml vandens

0

0

0

 

0

Koliforminės bakterijos, sk 100 ml vandens

0

0

0

 

0

Kolonijas sud. vienetai 22 0C temp., skaičius 1 ml vandens

<1,0

<1,0

<1,0

 

Be nebūdingų pokyčių

Žarniniai enterokokai, sk. 100 ml vandens

0

0

0

 

0

Bendras kietumas, mmol/l

2,30

2,45

1,05

 

 

 

Gargždų miesto ir Klaipėdos rajono geriamojo vandens kokybė 2016 metais

Gargždų miesto gyventojams bei įmonėms šiuo metu centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančios vandenvietės, esančios Laugaliuose.

Siekdama įvertinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2016 metais Gargždų mieste iš vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų paėmė 203 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyta 1733 rodikliai. Higienos normos HN 24:2003 reikalavimų neatitiko 3 mėginiai pagal bendrąją geležį.

Per 2016 metus iš rajono įvadų ir vidaus tinklų buvo  paimti 435 mėginiai, kuriuose buvo nustatyta 5634 rodikliai, iš kurių higienos normos HN 24:2003 reikalavimų neatitiko 608 rodikliai. Paimtų mėginių, nustatytų rodiklių ir rodiklių viršijančių leistinas reikšmes skaičius pateikiamas lentelėje.

Klaipėdos rajono vandenviečių vandens kokybė 2016 metais

Vandenvietė

Mėginių skaičius

Ištirta rodiklių

Neatitiko standarto

Viršijimai pagal rodiklius

Antkopčio v.

5

72

5

Amonis – 4, Bendroji geležis - 1

Auksorų v.

8

99

19

Amonis – 7, Drumstumas – 8, Kvapas – 2, Skonis - 2

Baičių v.

7

100

15

Amonis – 7, Drumstumas – 4, Kvapas – 2, Skonis -  2

Balsėnų v.

7

99

-

-

Daukšaičių v.

11

126

26

Amonis – 10, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 7, Kvapas – 4, Skonis - 2

Dovilų v.

9

108

8

Amonis – 8

Dudinėlių v.

8

99

16

Amonis – 7, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 7, Manganas - 1

Endriejavo v.

6

81

-

-

Ėžaičių v.

6

81

-

-

Girininkų v.

13

144

20

Amonis – 10, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 9

Judrėnų v.

14

153

17

Amonis – 12, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 4

Kalniškių v.

5

72

5

Amonis – 4, Bendroji geležis – 1

|Lapių v.

14

154

18

Amonis – 11, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 4, Boras - 2

Pėžaičių v.

11

126

-

-

Rūdaičių v.

9

108

15

Amonis – 8, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 6

Rudgalvių v.

6

81

21

Amonis – 5, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 5, Kvapas – 5, Skonis - 5

Šalpėnų v.

8

99

23

Amonis – 7, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 7, Kvapas – 4, Skonis - 4

Šiuparių v.

13

144

47

Amonis – 12, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 12, Kvapas – 11, Skonis - 11

Tilvykų v.

18

189

63

Amonis – 17, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 15, Kvapas – 15, Skonis - 15

Veiviržėnų v.

10

117

10

Amonis – 9, Bendroji geležis - 1

Vėžaičių v.

28

279

-

-

Žadeikių v.

9

108

9

Manganas – 1, Bendroji geležis – 1, Drumstumas – 7

Agluonėnų v

17

180

-

-

Daugmantų v.

8

99

9

Amonis – 7, Bendroji geležis - 1

Dreižių v.

5

72

-

-

Drevernos v.

10

117

17

Amonis – 16, Bendroji geležis - 1

Gropiškių v.

10

117

-

-

Kairių v.

5

72

18

Permanganato indeksas - 1, Bendroji geležis – 1, Spalva – 4, Kvapas – 4, Skonis – 4, Manganas - 1

Ketvergių v.

8

100

4

Bendroji geležis – 1, Natris – 1, Boras - 2

Mieželių v.

11

127

11

Bendroji geležis – 1, Natris – 1, Boras – 2, Amonis – 6, Chloridas - 1

Minijos g. v.

5

72

5

Amonis – 4, Bendroji geležis - 1

Pleškučių v.

6

83

4

Amonis – 2, Drumstumas - 2

Rokų v.

9

142

2

Boras - 2

Stragnų v.

6

81

5

Amonis - 5

Svencelės v.

10

117

19

Amonis – 9, Geležis -1, Drumstumas - 9

Voveriškių v.

6

81

6

Amonis – 7, Bendroji geležis - 1

Aukštkiemio v.

6

82

19

Amonis – 5, Fluoras – 1, Drumstumas – 3, Kvapas – 5, Skonis - 5

Dauparų v.

13

144

14

Amonis – 12, Bendroji geležis – 1, Permanganato indeksas - 1

Girkalių v.

11

127

-

-

Kalnuvėnų v.

12

135

10

Amonis – 3, Fluoras – 2, Drumstumas – 3, Manganas – 1, Bendroji geležis - 1

Kalotės v.

11

127

16

Amonis – 6, Fluoras – 2, Skonis – 4, Kvapas - 4

 

 

Karklės v.

10

117

7

Amonis – 7

Kvietinių v.

13

144

10

Amonis – 10

Kretingalės v.

20

207

-

-

Plikių v.

20

207

54

Amonis – 4, Bendroji geležis – 5, Drumstumas – 17, Kvapas – 14, Skonis - 14

Triušelių v.

9

108

28

Amonis – 4, Drumstumas – 7, Kvapas – 7, Skonis - 1

Slengiai

9

108

-

-

Vaitelių v.

5

72

14

Amonis – 4, Drumstumas – 2, Kvapas – 4, Skonis - 4

 

 

svetainiu kurimas