Vandens kokybė

AB „Klaipėdos vanduo“ tiekiamo vandens kokybė

 

Rodiklis Klaipėdos miesto I vandenvietė Klaipėdos miesto III vandenvietė Gargždai HN 24:2003
Stibis, µg/l <1,0 <1,0 <1,0 5
Arsenas, µg/l <1 <1 <1 10
Benzenas, µg/l <0,1 <0,1 <0,1 1
Benzpirenas, µg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,01
Boras, mg/l 0,88 <0,06 0,97 1
Bromatas,µ g/l <1 <1 <1 10
Kadmis, µg/l 0,4 0,2 0,5 5
Chromas, µg/l <0,5 <0,5 <0,5 50
Varis, mg/l 0,010 0,012 0,011 2
Cianidai, µg/l <2 <2 <2 50
1,2-dichloretanas, µg/l <2,0 <2,0 <2,0 3
Fluoridas,  mg/l 1,35 <0,10 0,54 1,5
Švinas, µg/l <1 <1 <1 10
Gyvsidabris, µg/l <0,10 <0,10 <0,10 1
Nikelis, µg/l 2 1 2 20
Nitratas, mg/l 2,35 0,55 <0,10 50
Nitritas, mg/l <0,003 <0,003 <0,003 0,5
Aldrinas, µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,03
Dieldrinas, µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,03
Heptachloras, µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,03
Heptachlorepoksidas, µg/l <0,010 <0,010 <0,010 0,03
Kiti pesticidai, µg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Pesticidų suma, mg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Daugiacikliniai aromat. angliavand., µg/l <0,01 <0,01 <0,01 0,1
Selenas, µg/l <1 <1 <1 10
Tetrach.loretenas ir  trichloretenas, µg/l <0,10 <0,10 <0,10 10
Haloformų suma, µg/l <0,10 <0,10 <0,10 100
Aliuminis, µg/l 8 60 10 200
Amonis, mg/l <0,010 <0,010 0,46 0,5
Chloridas, mg/l 55,3 40,2 9 250
Spalva, mg/l Pt, 436 nm 5 13 5 30
Savitasis elektrinis laidis, µS/cm, 20oC 580 490 562 2500
Vandenilio jonų konc., pH vienetai 7,73 7,38 7,98 6,5-9,5
Bendroji geležis, µg/l 20 25 200 200
Manganas, µg/l <10 <10 <10 50
Slenkstinė kvapo vertė, (priimtina vart.) priimt. vart. priimt. vart. priimt. vart. Priimt. vart.
Permanganato indeksas, mg/l O2 1,70 3,42 0,97 5
Sulfatas, mg/l 50,1 12,5 <2 250
Natris, mg/l 72 31 98 200
Bendroji organinė anglis, mg/l 1,38 2,96 1,07 Be nebūd. pok.
Slenkstinė skonio vertė, (piimtina vartotojui) priimt. vart. priimt. vart. priimt. vart. Priimt. vart.
Drumstumas, DV (pagal formaziną) 0,10 0,28 0,55 4
Žarninės lazdelės, sk. 100 ml vandens 0 0 0 0
Koliforminės bakterijos, sk 100 ml vandens 0 0 0 0
Kolonijas sud. vienetai 22 0C temp., skaičius 1 ml vandens <1,0 <1,0 <1,0 Be nebūdingų pokyčių
Žarniniai enterokokai, sk. 100 ml vandens 0 0 0 0
Bendras kietumas, mmol/l 2,30 2,45 1,05

 


 

svetainiu kurimas