Bendra informacija (PROJEKTO KODAS 05.3.2-APVA-V-013-01-0010 )

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  Bendra informacija (PROJEKTO KODAS 05.3.2-APVA-V-013-01-0010 )

 

 

PROJEKTAS  „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, ŠLAPŠILĖJE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“, PROJEKTO KODAS 05.3.2-APVA-V-013-01-0010

LR Aplinkos ministro 2014-05-02 įsakymu Nr.D1-402 projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“, projekto kodas 05.3.2-APVA-V-013-01-0010  iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ lėšų ir valstybės biudžeto lėšų skirtas 3,999 mln. Eur finansavimas. Projekto vykdytojo AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavos lėšos sudarė  0,213 mln. Eur be PVM. Bendra projekto vertė -  4,212 mln. Eur be PVM. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais – Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis. Projekto vykdytojas AB „Klaipėdos vanduo“ su Įgyvendinančiąja institucija LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir LR Aplinkos ministerija Projekto biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. LF-1/05-007 pasirašė 2014-05-30.

Projektas buvo vykdomas Klaipėdos mieste (teritorijoje nuo Liepų g. 91 iki Liepų g.93, 93a, 95, 97 bei sodų bendrijoje „Dobilas“, „Inkaras“, „Ramunė“ bei „Ranetas“) ir Klaipėdos rajone (Agluonėnų, Dauparų, Gobergiškės, Jonušų, Šlapšilės gyvenvietėse).

Projekto įgyvendinimo metu veiklos 1.1.1 apimtyje  Klaipėdoje buvo suprojektuoti ir nutiesti 4,33 km vandentiekio tinklų ir 4,37 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo- 53 būstams ir nuotekų šalinimo sistemos pajungiant 58 būstus. Taip pat  suprojektuota ir nutiesta 13,355 km magistralinio vandentiekio linija iš Klaipėdos iki Priekulės su atšakomis į Mickų, Dituvos, Kuodžių gyvenvietes.

Projekto veiklos 1.1.2 apimtyje Agluonėnų, Dauparų, Gobergiškės, Jonušų, Šlapšilės gyvenvietėse suprojektuota ir nutiesta 12,144 km vandentiekio tinklų ir 20,352 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 112 būstų ir prie nuotekų šalinimo sistemos - 333 būstams.

Atitinkamai pagal projekto veiklas su Rangovu UAB „Edrija“ 2014-05-27 pasirašytos dvi projekto rangos sutartys:

1. Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis Nr. 2014/SUT.03-11, kurios vertė 1.778,56 mln. Eur be PVM;

2. Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis Nr.2014/SUT.03-12, kurios vertė 2.443,39 mln. Eur be PVM;

Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis Nr. 2014/SUT.03-11 užbaigta 2016-01-31.

Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis Nr.2014/SUT.03-12 užbaigta 2016-05-04.

Šio projekto įgyvendinimo tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams, pasiektas.

Iki 2016-04-01 pasiekti šie stebėsenos rodikliai:

  • prie vandentiekio tinklų prijungtasi 31 būstas (75 gyventojai),  įvykdymas – 18,8 %;
  • prie nuotekų tinklų prijungti 87 būstai (288 gyventojai), įvykdymas – 22,3  %.

Kviečiame gyventojus savo gyvenamųjų namų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus jungti prie  naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis.


Informacija apie prisijungimo galimybes ir sąlygas  teikiama AB „Klaipėdos vanduo" techniniame skyriuje, tel. 466156, 466155 bei naujų vartotojų prijungimo grupėje, tel. 397280.

svetainiu kurimas