•Bendroji dalis Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

 

LR Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0004, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, skirtas 5.403,2 tūkst. Eur finansavimas. Projekto vykdytojas AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavomis lėšomis finansuos projekto vykdytojo ir partnerio prisidėjimo sumą -  2.784,0  tūkst. Eur be PVM tinkamų išlaidų. Bendra projekto vertė -  8.187,2 tūkst. Eur be PVM. Projektas įgyvendinamas kartu su partnere – Klaipėdos rajono savivaldybe.

Projekto vykdytojas AB „Klaipėdos vanduo“ su Įgyvendinančiąja institucija, LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, 2016-12-22 pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" sutartį Nr. 05.3.2-apva-r-014-31-0004.

Projektas bus vykdomas Klaipėdos rajono gyvenvietėse. Tinklų plėtra bus vykdoma Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m., Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose. Numatoma suprojektuoti ir nutiesti apie 26,8 km vandentiekio ir apie 45,4 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę 445 būstams prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų ir 792 būstams – prie nuotekų tinklų.

Taip pat vykdant projektą numatyta rekonstruoti apie 3,2 km vandentiekio ir apie 8,0 km nuotekų tinklų. Tinklų rekonstravimas bus vykdomas Gargžduose, Dauparuose, Kretingalėje, Judrėnuose, Lapiuose, Girkaliuose, Drevernoje.

Vykdant projektą šešiose gyvenvietėse (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai) bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.

Į projekto sudėtį taip pat yra įtraukta nuotekų valyklų rekonstravimo veikla. Numatoma nuotekų valyklas rekonstruoti šešiose gyvenvietėse: Veiviržėnnuose, Plikiuose (Pakamoriuose), Girkaliuose, Drevernoje, Judrėnuose, Kvietiniuose.

Pasirašytos visos penkios rangos sutartys:

  • 2016-12-21 su rangovu UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ pasirašyta  rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62
  • 2016-12-21 su rangovu UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ pasirašyta  rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63
  • 2016-12-20 su rangovu UAB „KRS“ prasirašyta rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61
  • 2016-12-21 su rangovu - jungtinės veiklos partneriais UAB „Gensera“ ir UAB „Arionex LT“ pasirašyta rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64
  • 2016-12-21 su rangovu - jungtinės veiklos partneriais UAB „Norus“ ir UAB „Infes“ pasirašyta rangos sutartis „Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Plikiai (Pakamoriai), Girkaliai, Dreverna, Judrėnai, Kvietiniai)“ Nr.2016/SUT.03-65

 

Darbai pagal visas rangos sutartis turėtų būti įgyvendinti per 22 mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų pradžia paskelbta 2016-12-30.

svetainiu kurimas