Bendrovės vadovas

Apie įmonę  Struktūra  Bendrovės vadovas

 

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba.

2020 m. vasario 14 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Benitas Jonikas.

Eiti šias pareigas Benitas Jonikas  pradėjo 2020 m. kovo 23 d.

 

 

 

Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

svetainiu kurimas