Bendrovės vadovas

Apie įmonę  Struktūra  Bendrovės vadovas

 

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba.

2020 m. vasario 14 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Benitas Jonikas. Eiti šias pareigas Benitas Jonikas  pradėjo 2020 m. kovo 23 d.

 

 

AB ,,Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus darbotvarkė

 

Rugsėjo 28 d., Pirmadienis

Rugsėjo 29 d., Antradienis

Rugsėjo 30 d., Trečiadienis

Spalio 1 d., Ketvirtadienis

Spalio 2 d., Penktadienis

08:30

Bendrovės direktorių pasitarimas.

08:30

Bendrovės vadovų susirinkimas.

10:00

Bendrovės gamybinis susirinkimas.

Nenurodytomis valandomis bendrovės generalinio direktoriaus darbotvarkėje – dokumentų peržiūra, bei nukreipimas vykdytojams, vidiniai susitikimai, susitikimai nuotoliniu būdu, įgyvendinamų projektų kontrolė.


Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Rugpjūčio 17 d., Pirmadienis

Rugpjūčio 18 d., Antradienis

Rugpjūčio 19 d., Trečiadienis

Rugpjūčio 20 d., Ketvirtadienis

Rugpjūčio 21 d., Penktadienis

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

10:00

Bendrovės valdybos posėdis.

Nenurodytomis valandomis bendrovės generalino direktoriaus darbotvarkėje – dokumentų peržiūra, bei nukreipimas vykdytojams, vidiniai susitikimai, susitikimai nuotoliniu būdu, įgyvendinamų projektų kontrolė.

svetainiu kurimas