Bendrovės vadovas

Apie įmonę  Struktūra  Bendrovės vadovas

 

 

 

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų bendrovės valdyba.

2020 m. vasario 14 d. bendrovės valdybos sprendimu generaliniu direktoriumi paskirtas atvirą konkursą laimėjęs Benitas Jonikas. Eiti šias pareigas Benitas Jonikas  pradėjo 2020 m. kovo 23 d.

 

 

AB ,,Klaipėdos vanduo“ generalinio direktoriaus darbotvarkė

 

Karantino metu B. Joniko darbotvarkėje oficialių susitikimų nenumatyta.

 

 


Viešųjų ir privačių interesų deklaracija

Rugpjūčio 17 d., Pirmadienis

Rugpjūčio 18 d., Antradienis

Rugpjūčio 19 d., Trečiadienis

Rugpjūčio 20 d., Ketvirtadienis

Rugpjūčio 21 d., Penktadienis

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

08:00

Bendrovės vadovų pasitarimas.

10:00

Bendrovės valdybos posėdis.

Nenurodytomis valandomis bendrovės generalino direktoriaus darbotvarkėje – dokumentų peržiūra, bei nukreipimas vykdytojams, vidiniai susitikimai, susitikimai nuotoliniu būdu, įgyvendinamų projektų kontrolė.