Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2015-04-04

Būtina apsaugoti fekalinę kanalizaciją nuo lietaus

Būtina apsaugoti fekalinę kanalizaciją nuo lietaus

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus miestų teritorijose turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t.y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti surenkamos, transportuojamos ir tvarkomos atskirai. AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja apie 538 km buitinių nuotekų tinklų, o pagal 2003m. pasirašytą sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe prižiūri dar 285 km lietaus nuotekų tinklų. Vykdant šių inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama daug  paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Paviršinių ir buitinių nuotekų kiekiai bei tarša skiriasi savo pobūdžiu, todėl jų valymui naudojami skirtingi būdai ir technologijos. Lietaus, sniego tirpsmo  metu paviršinis vanduo patekęs į buitinių nuotekų tinklus sukelia daugybę problemų: perkraunami tinklai, avariniu rėžimu dirba nuotekų siurblinės, užpilami rūsiai. Tačiau didžiausia problema- iki 3 kartų padidėjęs bendras vandens kiekis, patenkantis į miesto nuotekų valyklą, dėl ko sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų. Nors vidutiniškai nuotekų valyklos pajėgumai išnaudojami tik apie 60%, lietaus metu nuotekų valyklos hidraulinis pajėgumas viršijamas, galimas aktyvaus dumblo išnešimas iš nuotekų valyklos. Tokie reiškiniai iššaukia poreikį didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir reikalauja daugiau kaip 100 mln. litų nepagrįstų investicijų.

Minėtų problemų sprendimui pirmas žingsnis buvo žengtas 2010 metais bendrovei paskelbus spaudoje ir  savo tinklapyje informaciją, kurioje nurodyta kaip įsiteisinti savavališkus paviršinių nuotekų  prisijungimus prie buitinių nuotekų tinklų. Bendrovė sudarė išskirtines sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis, iki atsiras galimybė jas nukreipti į paviršinių nuotekų tinklus.

Kitas žingsnis vykdant bendrovėje patvirtintą  „Paviršinių nuotekų, patenkančių į miesto buitinius nuotekų tinklus, mažinimo programą“ yra buitinių nuotekų tinklų tikrinimas, siekiant nustatyti ir atjungti neleistinus prijungimus. Bendrovė pastoviai tikrina buitinių nuotekų tinklų sistemą ir nustačiusi neaiškius prijungimus juos atjungia užaklindami vamzdžius. Tarnyba, nustačiusi savavalinį paviršinio (lietaus) tinklų pajungimo faktą surašo aktą, kurio pagrindu skiriama administracinė nuobauda.

Atkreipiame dėmesį, kad tik išimtinais atvejais, jeigu dėl atjungimo nuo buitinių nuotekų tinklų atsirastų pavojingi teritorijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai galėtų likti, tačiau tik sudarius sutartį ir išsprendus apmokėjimą už lietaus vandenį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemą.

Siekiant išvengti nemažų baudų už savavalinį paslaugų naudojimąsi, visus savavališkai prijungusius  paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų įspėjame apie vykstančius patikrinimus bei jų  pasekmes. Siūlome kuo greičiau planuoti lėšas ir atlikti paviršinių (lietaus) tinklų atjungimus nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

AB „Klaipėdos vanduo“ administracija

svetainiu kurimas