Svarbi informacija

Svarbi informacija

2012-10-03

DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ PAJUNGIMŲ PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ PAJUNGIMŲ PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

  DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ PAJUNGIMŲ PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

 

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus miestų teritorijose turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t.y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Vykdant šių inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama daug  paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie yra neteisėti.

Paviršinių ir buitinių nuotekų susidarantys kiekiai bei taršos skiriasi savo pobūdžiu, todėl jų valymams naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus metu paviršinis vanduo patekęs į buitinių nuotekų tinklus, padidina bendrą vandens kiekį, patenkantį į miesto nuotekų valyklą iki 3 kartų. Dėl to sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų. Lietaus metu nuotekų valyklos hidraulinis pajėgumas viršijamas, galimas aktyvaus dumblo išnešimas iš nuotekų valyklos. Tokie reiškiniai iššaukia poreikį didinti nuotekų valyklos hidraulinį pajėgumą ir reikalauja daugiau kaip 100 mln. litų nepagrįstų investicijų.

Minėtų problemų sprendimui pirmas žingsnis buvo žengtas 2010 metais bendrovei paskelbus spaudoje ir  savo tinklapyje informaciją, kurioje nurodyta kaip įsiteisinti savavališkus paviršinių nuotekų  prisijungimus prie nuotekų tinklų. Bendrovė sudarė išskirtines sąlygas įsiteisinti ir legaliai naudotis lietaus nuotekų šalinimo paslaugomis.

Sekantis žingsnis vykdant bendrovėje patvirtintą  „Paviršinių nuotekų, patenkančių į miesto buitinius nuotekų tinklus, mažinimo programą“ yra buitinių nuotekų tinklų tikrinimas, siekiant nustatyti ir atjungti neleistinus prijungimus. Bendrovės nuotekų tinklų tarnyba nuolat tikrina pajungimus į buitinių nuotekų tinklų sistemą ir nustačiusi neaiškius pajungimus juos atjungia užaklindami vamzdžius. Tarnyba, nustačiusi savavalinį paviršinio (lietaus) tinklų pajungimo faktą surašo savavalinio pajungimo aktą ir jį pateikia miesto savivaldybės administracijos įgaliotam pareigūnui, kuris surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą. Miesto savivaldybės atstovai surašytą administracinių teisės pažeidimų protokolą pateikia Administraciniams teismui, kad šis nustatytų administracinę nuobaudą. Be nuobaudos, pažeidėjas privalo sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis 2006-12-29 LR Aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis.

Išimtinais atvejais, jeigu dėl tokio atjungimo atsirastų pavojingi teritorijų užtvindymai, atskiri lietaus nuotekų prijungimai galėtų būti palikti tik sudarius sutartį ir išsprendus apmokėjimą už lietaus vandenį, patenkantį į buitinių nuotekų sistemas.

Siekiant išvengti baudų už savavalinį paslaugų naudojimąsi, t.y. savavališkai prijungusiems paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų įspėjame  apie galimus patikrinimus bei jų  pasekmes ir prašome kuo greičiau planuoti lėšas ir atlikti paviršinių (lietaus) tinklų atjungimus nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

  

AB „Klaipėdos vanduo“ administracija

 

svetainiu kurimas