Dėl vandens apskaitos prietaisų kontrolės

Gyventojams  Atsiskaitymas už paslaugas  Dėl vandens apskaitos prietaisų kontrolės

Pagal iš anksto sudarytus grafikus yra tikrinami pasirinkti daugiabučiai namai.

Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioti atstovai turi teisę tikrinti Abonento apskaitos prietaisų būklę ir apie būsimą tikrinimo laiką neprivalo vartotojui pranešti iš anksto. Vartotojas privalo į patalpas, kuriose įrengtas vandens apskaitos mazgas (VAM), įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotus atstovus, parodžiusius darbuotojo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, jei jie atvyksta darbo dienomis nuo 8 iki 20 val.

 

Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, į butą (patalpas) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.

Pagal iš anksto sudarytus grafikus yra tikrinami pasirinkti daugiabučiai namai.

Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioti atstovai turi teisę tikrinti Abonento apskaitos prietaisų būklę ir apie būsimą tikrinimo laiką neprivalo vartotojui pranešti iš anksto. Vartotojas privalo į patalpas, kuriose įrengtas vandens apskaitos mazgas (VAM), įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotus atstovus, parodžiusius darbuotojo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, jei jie atvyksta darbo dienomis nuo 8 iki 20 val.

Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, į butą (patalpas) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.