Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2020-04-21

Dėl Vilhelmo kanale pastebėto drumzlino vandens

Dėl Vilhelmo kanale pastebėto drumzlino vandens

Klaipėdiečių pastebėtas ir užfiksuotas reiškinys – iš AB „Klaipėdos vanduo” 3 vandenvietės teritorijos per vamzdį į Vilhelmo kanalą tekantis drumstas vanduo – nėra aplinkosauginis incidentas. Tai įprasta šios vandenvietės technologinių procesų dalis.

Siekiant užtikrinti kokybiško vandens tiekimą AB „Klaipėdos vanduo“ 3 vandenvietėje būtina reguliariai ištuštinti vartojimui paruošto švaraus geriamojo vandens rezervuarus ir atlikti rezervuarų apžiūrą, įvertinti techninę būklę, įsitikinti ar nėra atsiradusių techninių pakitimų.

Praėjusį ketvirtadienį, balandžio 16 dieną, buvo ištuštintas vienas iš keturių tokių rezervuarų. Maždaug 5000 m3 geriamojo vandens per betoninį vamzdį (išleistuvą) išpumpuoti į Vilhelmo kanalą. Kadangi paskutinį kartą šiuo išleistuvu naudotasi prieš metus, per ilgą laiką vamzdyje susikaupė smėlio sąnašos ir dulkės, kurios susimaišiusios su išleidžiamu vandeniu pavirto į drumsto vandens srautą. Po 10-15 minučių drumzlės nusėdo ir iš nutekamojo vamzdžio tekėjo skaidrus vanduo.

Bendrovė turi aplinkosaugos institucijų leidimą per šį išleistuvą išleisti nuotekas, o išleidimo metu imami vandens mėginiai, kurie ištiriami specializuotoje laboratorijoje. Balandžio 16 dieną paimtų mėginių tyrimai neparodė padidintos taršos - išleidžiamas vanduo atitiko higienos normas.

Geriamojo vandens rezervuarų tikrinimas 3 vandenvietėje yra tęsiamas. Balandžio 20 dieną buvo ištuštinti 10000 m3 talpos rezervuarai. Vertinant vizualiai, iš vamzdžio tekėjo skaidrus vanduo.

Bet kuriuo atveju, iš minėto išleistuvo ištekantis vanduo neturi jokios neigiamos įtakos 3 vandenvietėje ruošiamo geriamojo vandens procesams. Šioje vandenvietėje naudojama technologija yra reglamentuota teisės aktais ir naudojama daugelyje pasaulio šalių.

Pagal oficialius atestuotų laboratorijų duomenis, per 2019 metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimti 1364 mėginiai ir ištirti 7568 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

 

AB „Klaipėdos vanduo“

svetainiu kurimas