Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2010-12-03

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):
AB „Klaipėdos vanduo" generalinis direktorius Leonas Makūnas, Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. (8-46) 466171, faks. (8-46) 466179.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Gargžduose, Purmaliuose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje).

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė):
Klaipėdos miestas- II Melnragės ir Paupio gyvenamieji rajonai,
Klaipėdos rajonas- Saulažolių km., Jakai , Sudmantai, Ginduliai, Purmaliai, dalis Kalotės, Dovilai.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra planuojama vykdyti urbanizuotoje teritorijoje arba potencialiose miesto ir rajono plėtros vietose.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.):
Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2010-12-02, Nr.(9.14.5.)-LV4-6160).

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas):
AB „Klaipėdos vanduo", Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. (8-46) 466171 iki 2010-12-17.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos, adresas, telefonas ir terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):
LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. (8-46) 466453,  terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo datos.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo):
AB „Klaipėdos vanduo", Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. (8-46) 466171, terminas - 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo datos.