Informacija apie darbo užmokestį

Apie įmonę  Informacija apie darbo užmokestį

Nepriklausomų kolegialių organų narių atlygis (sprendimas priimtas 2019-11-14 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo posėdyje, protokolas Nr. 2019/V-ADM.13-4):

Bendrovės kolegialaus priežiūros organo (stebėtojų tarybos) nepriklausomiems nariams už jų veiklą šiame organe nustatytas 10 proc., organo pirmininkui (jei jis nepriklausomas narys) – 14 proc. bendrovės vadovo pastarųjų 3 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.

Bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nepriklausomiems nariams už jų veiklą šiame organe nustatytas 20 proc., organo pirmininkui (jei jis nepriklausomas narys) – 25 proc. bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis mėnesiui.

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Eil. Nr. Pareigybė 2018 m. 2019 m. 4 ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur / mėn.
1. Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 6 3537,80 6 4961,11
2. Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji specialistai 34 1643,94 37 2158,59
3. Specialistai 143 1011,65 139 1471,62
4. Vamzdynų montuotojai 51 898,12 49 1234,36
5. Operatoriai, mašinistai 34 841,97 33 1148,13
6. Laborantai 6 725,86 5 1087,36
7. Kontrolieriai 13 717,40 13 918,54
8. Šaltkalviai, suvirintojai, tekintojai, frezuotojai ir kt. 45 814,60 42 1193,43
9. Elektromonteriai 16 915,25 12 1289,39
10. Vairuotojai, traktorininkai ir kt. 8 822,01 7 1134,29
11. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 17 555,87 12 703,45
IŠ VISO : 373 1012,50 355 1425,99
svetainiu kurimas