Informacija apie darbo užmokestį

Apie įmonę  Informacija apie darbo užmokestį

 

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Eil. Nr. Pareigybė 2020 m. 2021 m. 1 ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
1. Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 6 5241,52 5 5600,60
2. Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji technologai 36 2418,48 25 2587,34
3. Specialistai 140 1491,53 156 1573,56
4. Gamybos darbininkai 160 1200,89 161 1194,92
5. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 11 785,44 10 755,46
IŠ VISO : 352 1504,04 357 1507,28* Nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui mokamas 10 %, nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui - pirmininkui 14 % Bendrovės vadovo pastarųjų 3 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.
* Už darbą valdyboje yra mokamas atlygis, kuris mėnesiui sudaro 20 % nepriklausomiems valdybos nariams  ir 25 % nepriklausomam valdybos nariui - pirmininkui nuo Bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.


svetainiu kurimas