Informacija apie darbo užmokestį

Apie įmonę  Informacija apie darbo užmokestį

Nepriklausomų kolegialių organų narių atlygis (sprendimas priimtas 2019-11-14 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo posėdyje, protokolas Nr. 2019/V-ADM.13-4):

Bendrovės kolegialaus priežiūros organo (stebėtojų tarybos) nepriklausomiems nariams už jų veiklą šiame organe nustatytas 10 proc., organo pirmininkui (jei jis nepriklausomas narys) – 14 proc. bendrovės vadovo pastarųjų 3 mėnesių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis metų ketvirčiui.

Bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nepriklausomiems nariams už jų veiklą šiame organe nustatytas 20 proc., organo pirmininkui (jei jis nepriklausomas narys) – 25 proc. bendrovės vadovo mėnesinio darbo užmokesčio dydžio atlygis mėnesiui.

Vidutinis mėnesinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Eil. Nr. Pareigybės 2019 m. 2020 m. 3 ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn. Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis Eur/mėn.
1. Generalinis direktorius, departamentų direktoriai 5 4803,18 5 5274,03
2. Skyrių, tarnybų vadovai, vyriausieji specialistai 37 2180,53 37 2519,63
3. Specialistai 139 1474,48 135 1566,52
4. Vamzdynų montuotojai 49 1236,72 48 1346,93
5. Operatoriai, mašinistai 33 1151,50 33 1299,27
6. Laborantai 5 1036,48 5 1057,82
7. Kontrolieriai 13 970,49 12 993,26
8. Šaltkalviai, suvirintojai, tekintojai, frezuotojai ir kt. 42 1195,41 43 1253,02
9. Elektromonteriai 13 1266,71 13 1324,99
10. Vairuotojai, traktorininkai ir kt. 7 1145,31 7 1247,78
11. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 13 662,43 12 789,86
IŠ VISO : 358 1414,97 350 1578,08



svetainiu kurimas