Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2010-11-25

Informacija apie Priekulės vandenvietės ir vandens ruošyklos bei įrengimo eksploatacijos atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (pav.)

Informacija apie Priekulės vandenvietės ir vandens ruošyklos bei įrengimo eksploatacijos atrankos išvada dėl  planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo (pav.)

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas - AB ,,Klaipėdos vanduo", Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. 8 46 466171, faks. 8 46 466179.

2. PŪV pavadinimas - Priekulės vandenvietės ir vandens ruošyklos įrengimas ir eksploatacija.

3. PŪV vieta - Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės mstl., Turgaus g. gale esančiame miško kirtime.

4. Atsakingos institucijos - Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 - 11 - 23 d. priimta atrankos išvada Nr. (9.14.5)-LV4-6001, kad poveikio aplinkai vertinimas 2 p. nurodytai veiklai neprivalomas.

5. Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau susipažinti galima AB ,,Klaipėdos vanduo", Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, tel. 8 46 466132, 8655 91687, faks. 8 46 466179.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo darbo dienomis Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. 8 46 466453, faks. 8 46 466452; UAB "Ekoprojektas" adresu A.Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8 5 2619120, 8 5 2120640, faks. 8 5 2619529.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente adresu Birutės g. 16, LT-91204, Klaipėda, tel. 8 46 466453, faks. 8 46 466452; UAB "Ekoprojektas" adresu A.Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, tel. 8 5 2619120, 8 5 2120640, faks. 8 5 2619529.