Svarbi informacija

Svarbi informacija

2019-06-13

INFORMACIJA GYVENTOJAMS APIE VYKDOMUS IR 2018-2019 M. BAIGTUS ĮGYVENDINTI VANDENTVARKOS PLĖTROS PROJEKTUS

INFORMACIJA GYVENTOJAMS APIE VYKDOMUS IR 2018-2019 M. BAIGTUS ĮGYVENDINTI VANDENTVARKOS PLĖTROS PROJEKTUS

Įgyvendinant 2014–2020 metų investicijų veiksmų programos dalinai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0003 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0004 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" vandentiekio ir buitinių  nuotekų tinklų statybos darbai baigti:

Klaipėdos mieste- sodų bendrijose „Tauras“ ir „Švyturys“.

Klaipėdos rajone- Girkalių k., Judrėnų k., Drevernoje ir dalyje Kalotės gyvenvietės.

Paklojus tinklus minėtose teritorijoje gyventojams sudaryta galimybė savo gyvenamųjų namų inžinerinius tinklus prijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos.

Planuojamas darbų baigimo laikas kitose projekte Nr. 05.3.2-APVA-R-014-31-0004 numatytose gyvenvietėse - Veiviržėnuose, Plikiuose, Priekulės m., Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, likusioje dalyje Kalotės k., Ketvergiuose, Kalviuose – 2019 m. III/IV ketv.

Gavus papildomą finansavimą 2018 metais pasirašytos Rangos sutartys dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Purmalių kaime sodų bendrijoje „Pakrantė“ (rangovas –UAB „KRS“) ir Kulių kaime esančiuose soduose „Pavasaris“, „Dobilas“, „Obelėlė“ ir „Laisvė“ (rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“ ir UAB „Tilta“). Statybos darbus šiose teritorijose planuojama užbaigti 2020 m. liepos mėn. (per 22 mėnesius nuo sutarčių pasirašymo).

 

AB „Klaipėdos vanduo“ lėšomis vandentiekio ir buitinių  nuotekų tinklai įrengti Gargžduose:

2018 metais statybos darbai baigti sodų bendrijoje „Minija“,

2019 metais- sodų bendrijoje „Gargždelė“ (išskyrus Salos takas g. nuo 7 iki 21 namo, Vandens tako g., Bokšto takas g. 7; 9; 14 ir Karjero tako g.).

 

AB „Klaipėdos vanduo“ kreipiasi į gyventojus ir ragina prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Prisijungimui prie centralizuotų tinklų pirmiausia reikalinga išsiimti prisijungimo sąlygas (nemokamai) ir pagal jų  reikalavimus pasikloti tinklus. Prisijungimo sąlygų gavimui turite kreiptis į bendrovę su prašymu bei pridėti sklypo nuosavybės dokumentų ir sklypo plano kopijas. Pagal įmonėje patvirtintą vartotojų prijungimo prie inžinerinių tinklų supaprastintą tvarką vandentiekio įvadus ir nuotekų išvadus sklypo ribose galite įsirengti savo jėgomis (arba atestuota įmonė). Pasiklojus savo namo inžinerinius vandentiekio ir nuotekų tinklus ir prisijungus prie gatvės tinklų (atšakų) su parengta geodezine nuotrauka kreiptis į bendrovės techninį skyrių dėl tinklų pridavimo.

Išsamesnė informacija dėl prisijungimų prie tinklų teikiama: AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, Klaipėda, techninis skyrius, 228 kab. tel. (846) 397 280

 

AB „Klaipėdos vanduo“ administracija

 

svetainiu kurimas