Gyventojams

Svarbi informacija  Gyventojams

2019-12-03

INFORMACIJA TILVIKŲ IR RUDAIČIŲ K. GYVENTOJAMS APIE PRADĖTĄ ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ

INFORMACIJA TILVIKŲ IR RUDAIČIŲ K. GYVENTOJAMS APIE PRADĖTĄ ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ

AB „Klaipėdos vanduo“ įgyvendina projektą „Geriamojo vandens ruošyklų statyba Tilvikų k. ir Rudaičių k., Klaipėdos rajone“ pagal  LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIEMS INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“. Projekto Nr. 20KI-KL-19-1-00744-PR001.

Projekto paramos suma 165 289 Eur, iš kurių – 140 495,65 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 24 793,35 Eur Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. AB „Klaipėdos vanduo“ įnašas – 232 367 Eur.

Projekto tikslas – Geriamojo vandens saugos, kokybės ir tiekimo užtikrinimas Tilvikų ir Rudaičių k. gyventojams. Pastačius geriamojo vandens ruošyklas bus sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei socialinei ir ekonominei plėtrai, bus pagerintos kaimo gyventojų gyvenimo ir darbo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus patrauklesnė kaimo infrastruktūra.

Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2020 m. spalio 19 d.

svetainiu kurimas