Istorija

AB "Klaipėdos vanduo" istorijos pradžia - 1902 metai

1902 m. laikraštis "Lietuviška Ceitunga" išspausdino straipsnelį "Miesto šventė". Jame buvo rašoma, kad miesto įkūrimo 650 metų jubiliejaus proga rotušėje susirinko "valdžios prezidentas", šalies patarėjas, krašto vadovas ir svečiai. Tą pačią dieną įvyko ir vandentiekio iškilmingas atidarymas.

Tuometinei vandentiekio įmonei parinkta vieta prie Liepų gatvės, šalia dujų fabriko, pastatyto dar XIX a. viduryje. Tokiu būdu buvo toliau plečiama miesto komunalinių įmonių zona. Vandentiekio kompleksą sudarė bokštas, siurblinė, aeracijos bei filtrų pastatai, transformatorinė. Ypač statinių ansamblyje išsiskyrė gražus bokštas, tapęs šiaurinės miesto dalies akcentu.

Senosios Klaipėdos šulinių vanduo buvo blogas. Miesto vyriausiasis gydytojas F. J. Morgen XIX amžiaus pirmoje pusėje savo knygoje rašė: „Miestiečiai vandenį ima iš viešųjų šulinių, tačiau jie tik keliose vietose yra tinkamai įrengti. Upės vanduo maistui netinka, nes vėjai Danės vandenį sumaišo su jūros vandeniu".

1876-1877 metais valstybės lėšomis šalia Klaipėdos, Purmalių kaime, buvo išgręžtas giluminis gręžinys. Gauti iš gręžinio vandens analizės rezultatai teikė viltį, kad geras vanduo gali būti ir Klaipėdos teritorijoje. Po ilgų svarstymų ir derybų tarp valdžios įstaigų 1898 metais šalia dabartinės Liepų gatvės buvo pradėtas gręžti pirmasis Klaipėdoje giluminis vandens gręžinys. Tačiau tai dar ne vandentiekis, kurio veikimui reikalingi įvairūs statiniai ir mechanizmai. Klaipėdos vandentiekio bokštas ir vandens tiekimo sistema buvo pradėti statyti 1901 metais. O 1902 metų rugpjūčio 2 dieną iškilmingai atidarytas ir Klaipėdos vandentiekis.

svetainiu kurimas