Kainos

Verslui  Kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos abonentams (įmonėms ir įstaigoms)

 

AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos, vienašališkai nustatytos 2020 m. kovo 30 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  nutarimu Nr. O3E-224, įsigalioja nuo 2020-05-01: 

Rodiklis Kaina eurais, be PVM Kaina eurais, su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, Eur/m3: 1,43 1,73
1.1. Geriamojo vandens tiekimo 0,76 0,92
1.2. Nuotekų tvarkymo: 0,67 0,81
1.2.1. nuotekų surinkimo 0,33 0,40
1.2.2. nuotekų valymo 0,18 0,22
1.2.3. dumblo tvarkymo 0,16 0,19
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3: 1,34 1,62
2.1. Geriamojo vandens tiekimo 0,67 0,81
2.2. Nuotekų tvarkymo: 0,67 0,81
2.2.1. nuotekų surinkimo 0,33 0,40
2.2.2. nuotekų valymo 0,18 0,22
2.2.3. dumblo tvarkymo 0,16 0,19
3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 5,17 6,26
4. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn., diferencijuojant ją pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:
4.1. Vandens apskaitos prietaisų -
4.1.1. diametras 15 mm 2,25 2,72
4.1.2. diametras 20 mm 2,95 3,57
4.1.3. diametras 25 mm 3,8 4,60
4.1.4. diametras 32 mm 5,07 6,13
4.1.5. diametras 40 mm 6,66 8,06
4.1.6. diametras 50 mm 27,95 33,82
4.1.7. diametras 80 mm 47,54 57,52
4.1.8. diametras 100 mm 63,29 76,58
4.1.9. diametras 125 mm 103,43 125,15
4.1.10. diametras 150 mm 120,76 146,12
4.2. Nuotekų apskaitos prietaisų 153,24 185,42
5. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 5,81 7,03
Detalesnė informacija pateikta: AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) TVARKOS APRAŠAS
6. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m3 0,13 0,16
7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,018 0,022
8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,014 0,017
9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,006 0,007
10. Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina, Eur/t 46,22 55,93
11. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t 5,42 6,56
12. Atvežto tankinto 10 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t 8,56 10,36
AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainos, vienašališkai nustatytos 2020 m. kovo 30 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  nutarimu Nr. O3E-224, įsigalioja nuo 2020-05-01:
svetainiu kurimas