Kaip deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis

  • Titulinis
  • DUK
  • Kaip deklaruoti vandens apskaitos prietaisų rodmenis

1. Tiek šalto, tiek karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis reikia deklaruoti kiekvieną mėnesį.  Rodmenys įrašomi į sąskaitą, jei apmokame naudojantis popierine sąskaita.

2. Jei  mokama naudojantis elektronine bankininkyste, mokėjimas atliekamas per „Įmokos ir mokesčiai“ naudojantis AB „Klaipėdos vanduo“ ruošiniu. Skaitiklių rodmenys į lentelę surašomi tokia eilės tvarka, kokia yra sąskaitoje.

3. Jei naudojatės elektronine sąskaita (registruotis www.vanduo.lt „Elektroninės sąskaitos ir rodmenų deklaravimas“), apskaitos prietaisų rodmenis galite deklaruoti prisijungę prie elektroninės sąskaitos.

4. Negavus sąskaitos iki einamojo mėnesio 20 dienos, Vartotojas turi kreiptis į Vandens tiekėją dėl pakartotino sąskaitos išrašymo telefonu (8 46) 22 02 20 arba elektroniniu paštu klientai@vanduo.lt arba atvykti į įmonės AB „Klaipėdos vanduo“ klientų aptarnavimo centrą Ryšininkų g. 11, Klaipėdoje, arba į  Laugalių g. 2B, Gargžduose. Jeigu Vartotojas nesikreipia, laikoma, kad sąskaita įteikta tinkamai. 

5. Vandens suvartojimas yra deklaruojamas m³ (kubiniais metrais), nenurodant litrų. Litrai apvalinami iki m³, pagal  matematikos apvalinimo taisykles: jeigu vandens apskaitos prietaisas rodo 500 l ir daugiau, apvalinama                             

į didesnę pusę, jei mažiau - į mažesnę pusę, pvz.: šalto vandens apskaitos prietaisas rodo 463 m³ ir 540 l, į sąskaitą įrašome 464 m³. Karšto vandens apskaitos prietaisas rodo 459 m³ ir 320 l, į sąskaitą įrašome 459 m³.

6. Tuo atveju, kai sąskaitoje  mokėjimo suma  yra 0,00 (nulis) Eur,  vandens apskaitos prietaisų rodmenis Vartotojas turi pranešti telefonu (8 46) 22 02 20, elektroniniu paštu rodmenys@vanduo.lt   arba prisijungus prie elektroninės sąskaitos.

7. Nepranešus rodmenų, suvartoto vandens kiekis einamąjį mėnesį apskaičiuojamas pagal dvylikos mėnesių, einančių prieš mėnesį, kurį Vartotojas nedeklaravo geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų, vidutinį vandens suvartojimą. Vartotojui deklaravus geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, vandens kiekis, apskaičiuotas pagal vidutinį vandens suvartojimą, patikslinamas pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis.

8. Išvykstant ilgesniam laikui klientų aptarnavimo skyriuje galima parašyti prašymą, kad vandens suvartojimas nebūtų skaičiuojamas pagal vidutinį vandens suvartojimą. Prašyme nurodytam laikotarpiui apskaičiuojamas mokestis už apskaitos veiklą ir atsiskaitomųjų karšto vandens prietaiso aptarnavimą, kurį būtina sumokėti.

9. Apskaitos prietaiso rodmenis reikia deklaruoti tik vienu iš rodmenų deklaravimo išvardintu būdu. Jei įrašėte į sąskaitą, skambinti ar elektroniniu būdu deklaruoti rodmenų nebereikia. Taupykime savo ir kitų laiką.