Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2018-07-07

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė

Klaipėdos miesto geriamojo vandens kokybė 2017 metais

 

Klaipėdos miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ priklausančių vandenviečių.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija 2017 metais Klaipėdos mieste iš vandens įvadų ir vidaus tinklų paėmė 3233 vandens mėginius, kuriuose buvo nustatyti 17079 rodikliai.

1-oji vandenvietė, esanti Liepų g. 49a, aprūpina geriamuoju vandeniu šiaurinės miesto dalies vartotojus. Čia vanduo išgaunamas iš 280 m gylio požeminio vandens gręžinių ir paruošiamas vandens ruošykloje. Per metus iš 1-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1508 mėginiai ir ištirta 5231 rodiklis. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

3-ioji vandenvietė, esanti Kairių g. 13, aprūpina geriamuoju vandeniu pietinės miesto dalies vartotojus. Per metus iš 3-iosios vandenvietės aptarnaujamos zonos geriamojo vandens vartotojų įvadų ir vidaus tinklų buvo paimta 1725 mėginiai ir ištirta 11848 rodikliai. Visi tirti rodikliai atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytus reikalavimus.

Per 2017 metus iš  Žardupės kaimo buvo paimti 3 mėginiai ir nustatyta 27 rodikliai, iš kurių 12 neatitiko higienos normos reikalavimų: pagal amonį neatitiko – 3, pagal kvapą – 3, pagal skonį – 3, pagal drumstumą – 3. Nuo 2017 metų spalio mėnesio Žardupės vandenvietė uždaryta, geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Klaipėdos miesto 3 – osios vandenvietės.

Pagal Lietuvos respublikos geriamojo vandens įstatymą vandens tiekėjai programinės priežiūros metines ataskaitas turi pateikti savivaldybės merui, maisto kontrolės institucijai ir viešai pranešti geriamojo vandens vartotojams.

svetainiu kurimas