Klausimai-atsakymai

Klausimai-atsakymai

Pranešti vandens ir/ar nuotekų skaitiklių rodmenis privalo:
juridiniai asmenys - iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.
fiziniai asmenys - iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

Apskaitos veikla, kaip geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kainos dalis, Lietuvos vandens vartotojams pradėta nustatyti nuo 2004-10-13, įsigaliojus Šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodikos pakeitimui. Apskaitos veikla - tai yra pardavimo tarnybos sąnaudų kiekis gyventojams (vartotojams) - daugiabučiam namui bute ir įvade bei individualiam namui įvade. Pardavimų tarnybos sąnaudos, kurias leidžiama įskaičiuoti į apskaitos veiklą, sudaro pardavimo tarnybos darbuotojų (išskyrus darbuotojų, kurie keičia karšto vandens skaitiklius) darbo užmokestis ir socialinis draudimas, šalto vandens apskaitos prietaisų nusidėvėjimas, remonto, priežiūros, metrologinės patikros, sąskaitų siuntimo ir kitos sąnaudos.

Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis skaičiuojamas vadovaujantis kita metodika. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2008 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. O3-73, nurodė, kol bus patvirtinta Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, savivaldybių tarybos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį skaičiuoja vadovaudamosi Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodikos 108 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens pardavimo kainos skaičiavimą.

Pagal šią metodiką, yra suskaičiuotas 0,63 Eur su PVM atsiskaitomųjų  karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis vienam objektui. Į mokestį įskaičiuotos tik tiesiogiai su karšto vandens apskaitos prietaisų eksploatavimu susijusios sąnaudos: karšto vandens skaitiklius keičiančių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas, karšto vandens apskaitos prietaisų nusidėvėjimas, remonto, priežiūros, metrologinės patikros sąnaudos.

Leidžiamos įskaičiuoti į apskaitos veiklą ir į atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį sąnaudos nesidubliuoja. Apskaitos veikla yra didesnė todėl, kad jose įskaičiuotos pardavimo tarnybos darbuotojų, aptarnaujančių klientus, darbo užmokestis ir socialinis draudimas, sąskaitų siuntimo ir kitos sąnaudos. Tuo tarpu į atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį įskaičiuotos vien tik su karšto vandens skaitiklių eksploatavimu susijusios sąnaudos.

Sąskaita pagal senųjų skaitiklių rodmenis bet kokiu atveju išrašoma, vadovaujantis vandens apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktu, norint, kad ir naujai įrengtų skaitiklių rodmenys patektų į einamojo mėnesio sąskaitą, reikalinga skambinti ir pranešti rodmenis telefonais, nurodytais sąskaitoje, arba  elektroniniu paštu: rodmenys@vanduo.lt.

Būtina nurodyti:
2.1. Abonento kodą (pvz GY....., rašoma be tarpų), jis yra pastovus.
2.2. Apmokamos sąskaitos numerį: SF....... (rašoma be tarpų), jis kiekvieną mėnesį keičiasi.
2.3. Vandens apskaitos prietaisų rodmenis „nuo" rašyti tik tokius, kokie yra sąskaitoje ir tokia pat eilės tvarka.
2.4. Mokamą suma EUR. Ji gali skirtis nuo sąskaitoje nurodytos sumos.

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę tiekimo ir vartojimo ribą pasirinkti įvade.
Tam reikalinga pateikti:

  • rašytinį visų namo butų ir kitų patalpų savininkų susitarimo dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas kopiją, kaip to reikalauja LR 2006-07-13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr.X-764 23 straipsnio 1 dalis.

Už AB "Klaipėdos vanduo" teikiamas paslaugas galite apmokėti :

AB "Luminor Bank"

Medicinos bankas, UAB

Citadele bankas, AB

SEB bankas, AB

Swedbank bankas, AB

Šiaulių bankas, AB

Maximos prekybos centrų kasos

Lietuvos spauda

AB Lietuvos paštas

Perlo paslaugo, UAB

Lietuvos centrinė kredito unija

UAB Elektroninių mokėjimų agentūra (WWW.MANOGILE.LT )

Norint gauti kompensaciją. reikia kreiptis į Socialinės paramos skyrių pagal gyvenamąją vietą. Jei Jums priklausys kompensacija už šaltą vandenį, ji bus paskaičiuota ir išrašyta sąskaitoje už šaltą vandenį.
Savavališkai nutraukti vandens skaitiklio plombą griežtai draudžiama! Tačiau, jei name keičiamas vandentiekio vamzdynas, dažnai, norint atlikti darbus, tenka nuplėšti vandens skaitiklio plombą. Apie numatomus atlikti darbus gyventojas privalo informuoti AB "Klaipėdos vanduo" tel. 220 220. Tuomet sutartu laiku pas Jus atvyks AB "Klaipėdos vanduo" darbuotojas, kuris užfiksuos vandens skaitiklio rodmenis ir nuims plombą. Tik tuomet galima vykdyti darbus. Juos baigus, gyventojas privalo vėl informuoti AB "Klaipėdos vanduo" ir sudaryti sąlygas sutartu laiku užplombuoti vandens skaitiklį.

Kiekviename informaciniame pranešime dėl patekimo į jums priklausančias patalpas yra nurodyti kontrolieriaus kontaktai t. y. Vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris. Taip galima kreiptis telefonu 220 220. Paskambinus nurodytais telefonais susitarsite, kada galėsime atvykti apžiūrėti vandens apskaitos prietaisų.

  • Nuo šalčio turi būti apsaugoti vandentiekio įvadai ir skaitikliai (užsandarinti patalpas, techninius koridorius, kuriuose yra vandentiekio sistema, patikrinti, ar sandariai uždaryti langai). Įrenginius ir vamzdynus gyventojai gali apšiltinti termoizoliacinėmis medžiagomis, izoliaciniu porolonu ar kitomis šilumą sulaikančiomis medžiagomis.
  • Labai svarbu, kad patalpoje, kurioje yra vandentiekio sistema, nebūtų skersvėjo, nes tokiomis sąlygomis jau esant 1-2 laipsnių šalčiui vanduo pradeda užšalti. Patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė negu +5oC.
  • Jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, patariama juos šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais. Jokiu būdu negalima šildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos.
  • Jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsniu šalčio, rekomenduojama leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele.

Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose, praneškite AB „Klaipėdos vanduo" centrinei dispečerinei tel. 466177; (8652) 86325. Paskambinus šiais telefonais taip pat Jums bus suteikta informacija apie kiekvieno vandens tiekimo nutraukimo priežastis ir trukmę, mieste vykdomus vandentiekio ir nuotakyno remonto darbus.

Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita namų ūkio eksploatavimo bendrovė). Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar kitą namų ūkio eksploatavimo bendrovę.

Jei likviduojant avariją reikia nuplėšti vandens skaitiklio plombą, namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame užfiksuojami vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas surašomas dviems egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas gyventojui. Likvidavus avariją, gyventojas apie šį faktą nedelsiant turi informuoti AB "Klaipėdos vanduo" tel.: 466143. Jums patogiu laiku į Jūsų namus atvyks AB "Klaipėdos vanduo" darbuotojas ir perplombuos vandens skaitiklį.

 

Apie skaitiklio gedimą Jūs nedelsiant turite pranešti AB „Klaipėdos vanduo" tel. 220 220.

Keičiant vandens apskaitos prietaisus planine tvarka, apie numatomus darbus gyventojai informuojami skelbimais, iškabintais namo laiptinėse ne mažiau kaip prieš 3 dienas. Keičiant vandens apskaitos prietaisus pagal atskirą iškvietimą, skaitiklių keitimo laikas derinamas telefonu.

Jeigu vartotojas suabejoja vandens skaitiklio rodmenų teisingumu, jis gali pareikalauti tiekėjo patikrinti skaitiklio techninę būklę. Vartotojui pageidaujant, jis gali dalyvauti skaitiklio patikroje. Jei patikros metu nustatoma, kad skaitiklis rodo su paklaida viršijančia leistinas normas, mokestis už paskutinį mėnesį perskaičiuojamas. Jei nustatoma, kad skaitiklis techniškai tvarkingas, vartotojas padengia visas skaitiklio patikros ir keitimo išlaidas.

Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką kartu su vekseliu. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį. Klientui pageidaujant, kad išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo, apmokant bylos vykdymo išlaidas, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jo priteisimo.

Neapmokėjus už AB "Klaipėdos vanduo"  suteiktas paslaugas, abonentams siunčiamos  priminimo pažymos, kuriose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino.

Neapmokėjus skolos, skolininko duomenys perduodami  UAB „CREDITINFO LIETUVA" ir įtraukiami  į skolininkų sąrašus. Skolininkui atsiranda apribojimas imant paskolas bei perkant prekes išsimokėtinai. Skolininkui gali būti nutrauktas vandens tiekimas.

Nepavykus skolos susigrąžinti pagal pritaikytas priemones, skola  išieškoma teismine tvarka. Po skolos priteisimo, skolininkui siunčiamas pranešimas, kuriame pranešama apie skolos priteisimą, raginama apmokėti skolą ir įspėjama, kad neapmokėjus, išieškojimas bus perduotas antstolių kontorai. Skolininkui prašant, yra suteikta galimybė priteistą skolą išmokėti dalimis.

Nepasinaudojus  galimybe skolą išmokėti dalimis, skola išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju skola išauga, nes atsiranda  bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro skolininko paieškos, procesinių dokumentų įteikimo, teismo sprendimo vykdymo bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, numatytos LR CPK 88 str.1 dalyje. Atskirais  atvejais minėtos išlaidos gali  būti  didesnės už įsiskolinimą. Pažymime, kad remiantis LR  CPK 624 str., skola bus išieškoma iš skolininkui priklausančio turto (tiek kilnojamo tiek nekilnojamo), piniginių sumų, turtinių teisių, darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų)).

Nepavykus skolos susigrąžinti - dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (Antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą).

Kiekvienas vartotojas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti pagal jam pateiktas sąskaitas. Mažas pajamas gaunantiems asmenims siūlome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinį departamentą dėl socialinių pašalpų skyrimo skoloms padengti.

Norint fiziniams asmenims apmokėti sąskaitą naudojantis internetine bankininkyste, reikia banko skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ susirasti AB Klaipėdos vanduo ruošinį ( paieškai galite naudoti įmokos gavėjo kodą 62651), jį užpildyti – abonento kodą, apmokamos sąskaitos už paslaugas  numerį, mokamą sumą, jei rodmenų deklaravimas vykdomas banke - skaitiklių rodmenis (skaitiklių eiliškumą žiūrėti sąskaitoje ).

Juridiniai asmenys moka per banko skiltį „Pavedimai“, AB Klaipėdos vanduo atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir bankas nurodyti pateiktoje sąskaitoje už paslaugas. Skaitiklių rodmenys iki mėnesio pabaigos deklaruojami elektroniniu paštu rodmenys@vanduo.lt arba faksu 466173.

AB "Klaipėdos vanduo" atsiskaitomoji sąskaita AB SEB banke - LT307044060000765179.

Taip pat už mūsų paslaugas galite sumokėti naudodamiesi  paslauga „Viena sąskaita“. Daugiau informacijos www.vienasaskaita.lt/info/viena_saskaita_padeda_sutaupyti