Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Apie įmonę  Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

 

VIZIJA:

AB „Klaipėdos vanduo“ – visame Klaipėdos mieste ir rajone veikianti moderni, kompaktiška, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti įmonė, užtikrinanti nepertraukiamą, ilgalaikį techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamų gyvybiškai būtinų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Modernizuota ir išplėsta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, valdoma iš vieno centro, užtikrins nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

MISIJA:

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ tiekia geriamąjį vandenį Klaipėdos mieste ir rajone bei surenka ir išvalo nuotekas. Vykdydama savo pagrindinę veiklą, įmonė vysto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą taip, kad kuo daugiau gyventojų ir kitų galimų vartotojų optimaliomis sąlygomis ir kainomis gautų viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas, atitinkančias įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus.

Bendrovės vadovybė nustato sau ir visam kolektyvui bendruosius tikslus kokybės ir aplinkos apsaugos srityje:

  • Vykdyti aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos standartų keliamus reikalavimus bei nuolat tobulinti aplinkos apsaugos ir kokybės valdymo priemones, racionalų išteklių panaudojimą.
  • Bendrovės veikloje vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais reikalavimais.
  • Siekti, kad visapusiškas ir savalaikis vartotojų poreikių tenkinimas būtų kiekvieno darbuotojo pareiga. Svarbiausias bendrovės prioritetas yra vartotojų lūkesčių ir poreikių tenkinimas, nuolatinis kokybės užtikrinimo tobulinimas.
  • Vartotojams teikti naujausią, kvalifikuotą informaciją apie teikiamas paslaugas.
  • Atnaujinant ir modernizuojant įrengimus bei diegiant pažangiausias technologijas, siekti, kad tiekiamo vandens kokybė atitiktų Europos Sąjungos higienos normas.
  • Siekti mažinti bendrovės veiklos daromą neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti ir skatinti taršos prevencijos principus.
  • Nuolatinis darbuotojų žinių atnaujinimas yra pagrindinis veiksnys, siekiant kokybės ir aplinkosaugos politikos tikslų.
  • Plėsti ir valdyti veiklas, atsižvelgiant į subalansuotą išteklių naudojimą, neigiamo poveikio aplinkai bei atliekų susidarymo mažinimą, saugų ir atsakingą atliekų tvarkymą.
  • Skatinti nuolatinio gerinimo principus, tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslinį supratimą, vartotojų poreikius ir visuomenės lūkesčius.

Ši bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politika yra pagrindas kokybės ir aplinkosaugos tikslams pasiekti. Bendrovės vadovybė imasi atsakomybės už šios kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas nustatytiems tikslams pasiekti.

 

Generalinis direktorius                                                                                             Leonas Makūnas

 

PATVIRTINTA

AB „Klaipėdos vanduo“

2014-04-16 Vadovybinės analizės

Posėdžio protokolas Nr. 2014/ISO.05-1

svetainiu kurimas