Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2018-12-22

NUO 2019 M. VASARIO 1 D. TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

NUO 2019 M. VASARIO 1 D.  TAIKOMOS NAUJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Nustatytos perskaičiuotos AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

2018 m. gruodžio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Nr.O3E-455 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė tokias AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų kainas:

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

bute – 1,38 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,74 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,64 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,15 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,15 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių

gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,

įvaduose – 1,30 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,70 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,60 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,14 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,14 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir

tiekiamą abonentams – 1,38 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,79 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,59 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,13 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,14 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą

abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir

abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir

vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,29 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,70 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,59 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,32 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,13 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,14 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,26 Eur butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 0,69 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 4,14 Eur namui per mėn.;

1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo

paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo

paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų

reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,63 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos

prietaiso – 0,90 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų

aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 5,17 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos

bazinę kainą – 6,38 Eur/m3;

1.10. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams,

perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,11 Eur/m3.

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, suderintos 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385„Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, neperskaičiuojamos;

2.2. nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir

vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 29 d. vykusiame tarybos posėdyje pritarė perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos abonentams diferencijavimui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

1.1. diametras 15 mm – 2,25Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.2. diametras 20 mm – 2,95 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.3. diametras 25 mm – 3,80 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.4. diametras 32 mm – 5,07 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.5. diametras 40 mm – 6,66 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.6. diametras 50 mm – 27,95 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.7. diametras 80 mm – 47,54 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.8. diametras 100 mm – 63,29  Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.9. diametras 125 mm – 103,43 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.10. diametras 150 mm – 120,76 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.;

1.11. nuotekų apskaitos prietaisų – 153,24 Eur apskaitos prietaisui  per mėn.

 

Visos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio. Naujos teikiamų paslaugų kainos  pradėtos taikyti nuo 2019 m. vasario 1 d.

svetainiu kurimas