Nuotekų surinkimas

Apie įmonę  Veiklos sritys  Nuotekų surinkimas

Klaipėdos mieste bei rajone nuotekos yra surenkamos ir transportuojamos dvejomis atskiromis paviršinių nuotekų ir buitinių nuotekų sistemomis.

Paviršinių nuotekų surinkimas ir transportavimas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nuo 2016 m. sausio 1 d. paskyrė AB „Klaipėdos vanduo“ paviršinių nuotekų tvarkytoja Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Pagal pasirašytą paviršinių nuotekų infrastruktūros panaudos sutartį AB „Klaipėdos vanduo“ pavesta eksploatuoti apie 334,6 km paviršinių nuotekų tinklų, 7 paviršinių nuotekų siurblines ir kitą paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą.

Kad paviršinių nuotekų tinklai tinkamai funkcionuotų, AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų tarnyba juos plauna specialiomis mašinomis, periodiškai valo miesto lietaus nuotekų surinkimo grotelių nusėsdintuvus, šalina tinklų gedimus bei vykdo infrastruktūros remontą.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų tarnybos specialistai taip pat atlieka naujai pastatytų paviršinių nuotekų tinklų techninę apžiūrą.

Buitinių nuotekų surinkimas ir transportavimas

AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste bei rajone eksploatuoja apie 803 km buitinių nuotekų tinklų (2019 m. rugpjūčio mėnesio duomenimis). Iš jų 461 km buitinių nuotekų tinklų yra skirta Klaipėdos miesto nuotekoms transportuoti. Klaipėdos, Priekulės, Agluonėnų, Dovilų bei Gargždų miestų buitinės nuotekos siurblių pagalba per slėgines linijas yra transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklą, esančią Dumpių kaime. Priklausomai nuo nuotekų tinklų ilgio, kuris gali siekti net iki 30 km, buitinės nuotekos gali būti pumpuojamos ir per kelias nuotekų siurblines, išsidėsčiusias visame Klaipėdos mieste, kol pasiekia nuotekų valyklą.

Šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone eksploatuoja 148 buitinių nuotekų siurblines. Eksploatuojamų nuotekų siurblinių skaičius vis kinta, nes pastoviai statomi nauji nuotekų tinklai, įvedami į eksploataciją nauji objektai, taip pat nuotekų siurblinių eksploatacija perimama iš bendrovės vartotojų.

Išvalytos buitinės nuotekos iš nuotekų valyklos 2 m skersmens ir 9 km ilgio savitakine linija išleidžiamos į Kuršių marias.

Siekiant sumažinti nuotekų transportavimo išlaidas bei užtikrinti nuotekų valymo proceso stabilumą, stengiamasi, kad į buitinių nuotekų surinkimo ir transportavimo sistemą patektų kuo mažiau perteklinio lietaus ar gruntinio vandens. Tuo tikslu nuotekų tarnybos darbuotojai atjungia visus aptiktus lietaus nuotekų surinkimo tinklus nuo buitinių nuotekų tinklų bei keičia senus, nesandarius buitinių nuotekų vamzdžius į naujus PVC ar PE vamzdžius.

Nuotekų tinklų tarnybos darbuotojai rūpinasi, kad Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai bei aplinka nejaustų galimo buitinių nuotekų taršos poveikio. Pagal poreikį atliekami šie darbai:

  • Nuotekų tinklų plovimas specialiomis mašinomis;
  • Šulinių ir jų liukų remontavimas, sandarinimas;
  • Nesandarių arba užlūžusių linijų rekonstravimas;
  • Nuotekų tinklų diagnozavimas tinklų TV kameros pagalba;
  • Nuotekų tinklų sandarumo tikrinimas;
  • Pastatytų naujų nuotekų tinklų techninė apžiūra.

 

 

svetainiu kurimas