Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais kainos

Gyventojams  Kitos paslaugos  Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais kainos

Eil. Nr.

Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos

Mato vnt.

Kaina Eur, be PVM

Kaina Eur, su PVM

1.

Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus

val.

105,1

127,17

2.

Pakartotinas iškvietimas vandentiekio tinklų ir įvadų uždarymui

val.

58

70,18

3.

Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas

val.

23,76

28,75

4.

Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas

val.

23,76

28,75

5.

Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas

val.

65,11

78,78

6.

Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas

val.

46

55,66

7.

Naujai statomo ar rekonstruojamo vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra

val.

27

32,67

8.

Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )1

atvejis

232

280,72

9.

Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs )1

atvejis

227

274,67

10.

Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu1

atvejis

399,05

482,85

11.

Sklendės keitimas1

atvejis

152

183,92

12.

Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje1

atvejis

111,52

134,94

13.

Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška

val.

47,81

57,85

14.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklo apžiūra

val.

43

52,03

16.

Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir paviršinių nuotekų tinkluose pašalinimas (atvykimas)2

atvejis

70,39

85,17

17.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant 1

val.

145

175,45

18.

Buitinių ir paviršinių nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas 1

val.

87

105,27

19.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas

val.

87

105,27

20.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas 2

1 m

72,4

87,60

20.1.

už kiekvieną sekantį tinklo metrą

1 m

1,5

1,82

20.2.

tinklų TV diagnostikos įrangos transportavimas (jei neįmanoma atlikti paslaugos)

atvejis

53,75

65,04

21.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas ir nuosėdų išsiurbimas vaakumu dirbant su valymo agregatu

val.

91,21

110,36

22.

Kasimo - siurbimo darbai vakuminiu ekskavatoriumi 2

val.

145

175,45

23.

Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro

atvejis

70,25

85,00

24.

Vandentiekio tinklų priežiūra

1 m/mėn.

0,44

0,53

25.

Nuotekų tinklų priežiūra

1 m/mėn.

0,44

0,53

26.

Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina 2

val.

104

125,84

 

1 Atlikus  8, 9, 10, 11, 12, 17 ir 18 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai

 

2 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,80 Eur/km