Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ar mazgų eksploatavimu, kainos

Verslui  Kitos paslaugos  Kitos paslaugos  Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ar mazgų eksploatavimu, kainos
Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina eurais be PVM Pastabos
1. Sugadinto, pakeisto, neteisingai sumontuoto dėl abonento kaltės arba vartotojui priklausančio buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas, želdinių laistymo apskaitos prietaiso demontavimas vnt. 11,47 - darbai ir medžaigos;   8,00 - apskaitos prietaiso vidutinė vertė Įkainis taikomas, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuse) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Įkainis taip pat taikomas, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Įkainis taip pat taikomas demontuojant želdinių laistymo apskaitos prietaisą.   Į šią kainą įskaičiuota apskaitos prietaiso vertė 8,00 Eurai ir atliekamų darbų vertė 11.47 Eurų.
2. Ventylio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (su ventylio verte) vnt. 9,49 Įkainis taikomas, kai keičiamas ventylis daugiabučio namo patalpose. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
3. Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas vnt. 2,92 Įkainis taikomas kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
4. Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant atvejis 2,92 Įkainis taikomas vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikomas, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
5. Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas vnt. 7,3 Įkainis taikomas už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
6. Klozeto nuėmimas ir pastatymas atvejis 12,17 Įkainis taikomas už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
7. Klozeto bakelio remontas atvejis 4,87 Įkainis taikomas vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po skaitiklio pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
8. Sienos iškalimas atvejis 7,3 Įkainis taikomas už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
9. Kriauklės nuėmimas ir pastatymas atvejis 7,3 Įkainis taikomas už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
10. Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui atvejis 2,43 Įkainis taikomas už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
11. Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas vnt. 4,87 Įkainis taikomas kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
12. Maišytuvo filtro išvalymas atvejis 2,43 Įkainis taikomas už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu.
13. Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens prijungimas bute po užaklinimo vnt. 7,3 Įkainis taikomas atskirai kiekvienam prietaisui  uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
14. Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo"  apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
DN 15 mm vnt. 3,94
DN 20 mm vnt. 4,85
DN 25 mm vnt. 7,6
DN 32 mm vnt. 7,73
DN 40 mm vnt. 8,83
DN 50 mm vnt. 11,22
15. Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas
DN 15 mm vnt. 2,8
DN 20 mm vnt. 3,71
DN 25 mm vnt. 6,46
DN 32 mm vnt. 6,59
DN 40 mm vnt. 7,69
DN 50 mm vnt. 10,08 Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo"  apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
16. Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra
DN 15 mm vnt. 5,76
DN 20 mm vnt. 7,41
DN 25 mm vnt. 11,05
DN 32 mm vnt. 11,58
DN 40 mm vnt. 13,16
DN 50 mm vnt. 16,96
17. Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra
DN 15 mm vnt. 7,42
DN 20 mm vnt. 8,9
DN 25 mm vnt. 11,27
DN 32 mm vnt. 13,43
DN 40 mm vnt. 16,82
DN 50 mm vnt. 24,75
18. Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas abonentą 1/2 val. 2,28 Paslaugos kaina yra už 1/2 valandos. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
19. Apskaitos mazgo įrengimas daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas vnt. 12,65 Įkainis taikomas už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą.
20. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm vnt. 52,56 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas.
21. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 15 mm vnt. 44,25 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
22. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm vnt. 67,46 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas.
23. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 20 mm vnt. 59,15 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
24. Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo  įrengimas vnt. 96,18 Įkainis taikomas, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
25. Vandentiekio  įvado uždarymas arba atidarymas vnt. 12,45 Įkainis taikomas atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
26. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio vnt. 18,54 Įkainis taikomas atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
27. Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 11,58 Įkainis taikomas vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas.
28. Naujai įrengto želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 6,37 Įkainis taikomas vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos  mazgą.
29. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 1/2 val. 12,06 Įkainis įmamas, kai važiuojama atšildyti užšalusių vandentiekio vamzdžių. Jis paskaičiuotas už 1/2 val. darbą.
30. Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas atvejis 1,46 Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą.
31. Vekselių perėmimas ir kontrolė atvejis 3,68 Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku.
32. Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas atvejis 28,45 Įkainis taikomas sudarant arba pratęsiant laikiną sutartį.
33. Sugadinto vandens apskaitos prietaiso, įrengto objekto įvadiniame vandens apskaitos mazge, pakeitimas vnt. 7,17 Įkainis taikomas tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Šiame įkainyje nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai.
34. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 22,7 Įkainis taikomas, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros.
35. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 24,55 Įkainis taikomas už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge.
36. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 14,99 Toks įkainis taikomas, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
37. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 14,62 Toks įkainis taikomas, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šio įkainio pridedama 4,38 Eur už atvykimą.
38. Pažymų išdavimas vnt. 2,95 Įkainis taikomas, kai išduodama pažyma, kurią išduoti neįpareigoja teisės aktai.
* jei keičiamas apskaitos prietaisas prie paslaugos kainos pridedama apskaitos prietaiso vertė
svetainiu kurimas