Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos

Verslui  Kitos paslaugos  Kitos paslaugos  Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais, kainos

Paslaugų, susijusių su vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklais,  kainos
Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Kaina eurais be PVM
1. Įsipjovimas į veikiančius vandentiekio tinklus val. 90,00
2. Pakartotinas iškvietimas vandentiekio tinklų ir įvadų uždarymui val. 58,00
3. Vandentiekio tinklų požeminių komunikacijų nužymėjimas val. 16,00
4. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo hidraulinio išbandymo darbų priėmimas val. 16,00
5. Statomo-rekonstruojamo vandentiekio tinklo chloravimas-plovimas val. 46,00
6. Vandentiekio tinkluose šalto vandens atjungimas val. 46,00
7. Naujai statomo ar rekonstruojamo  vandentiekio tinklų objekto techninė apžiūra val. 27,00
8. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai išmušta sandūra )1 atvejis 232,00
9. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm remontas atkasant (kai vamzdis lūžęs )1 atvejis 227,00
10. Vandentiekio vamzdžio d 100 mm keitimas su atkasimu1 atvejis 318,00
11. Sklendės keitimas1 atvejis 152,00
12. Vandentiekio vamzdžio d100 mm sandūros užtaisymas šulinyje1 atvejis 100,00
13. Vandentiekio tinklų slėptų nutekėjimų paieška val. 35,00
14. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklo apžiūra val. 43,00
16. Avarinis atsitiktinių kamščių buitinių ir lietaus nuotekų tinkluose pašalinimas (atvykimas)2 atvejis 55,00
17. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas arba remontas atsikasant 1 val. 145,00
18. Buitinių ir lietaus nuotekų šulinių liukų ir grotelių keitimas 1 val. 87,00
19. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų valymas mechaniškai, išvežant atliekas val. 87,00
20. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų TV diagnostika ir ataskaitų paruošimas 2 1 m 72,40
20.1. už kiekvieną sekantį tinklo metrą 1 m 1,20
20.2. tinklų diagnostikos transporto paslaugos (jei nepasiruošta darbams) val. 43,00
21. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas ir nuosėdų išsiurbimas vaakumu dirbant su valymo agregatu val. 84,00
22. Kasimo - siurbimo darbai vakuuminiu ekskavatoriumi 2 val. 145,00
23. Išvado ir rezervuaro plovimas po fekalijų ištraukimo iš rezervuaro atvejis 29,00
24. Vandentiekio tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,30
25. Nuotekų tinklų priežiūra 1 m/mėn. 0,30
26. Buitinių ir lietaus nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina 2 val. 104,00
27. Atvažiuojančių cisternų užpildymas vandeniu vandenvietėje 3 m3 0,40
Pastabos:
1 Atlikus  8, 9, 10, 11, 12, 17 ir 18 punktuose išvardintas paslaugas, už sunaudotas medžiagas mokama papildomai
2 Transporto paslaugos už miesto ribų 0,60 euro/km
3 Už vandens kiekį mokama pagal galiojančią geriamojo vandens kainą

svetainiu kurimas