Svarbi informacija

Svarbi informacija

2018-10-22

Perskaičiuota vandens kaina

Perskaičiuota vandens kaina

Kiekvienas taupome vandenį, nes kuo mažiau jo suvartojame - tuo mažiau mokame. Tačiau, kai visi miestiečiai vandens suvartoja mažiau - kyla jo kaina. Taip yra todėl, kad visos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros (vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai, vandenvietės, nuotekų valyklos) eksploatavimo išlaidos nelabai priklauso nuo vandens sunaudojimo. Tad galų gale išeina taip, jog kuo mažiau vandens vartojame tuo brangiau už jį mokame. Parduodamo vandens kiekio mažėjimas, susijęs su Klaipėdos gyventojų skaičiaus mažėjimu, vis masiškesniu vandenį taupančių buitinių prietaisų (skalbyklės, indaplovės, maišytuvai it kt.) naudojimu ir jų ekonomiškumo didėjimu, mažėjančiu vandens sunaudojimu pramonės įmonėse, yra vienas iš reikšmingesnių faktorių, dėl kurių, kaip rodo skaičiavimai, nuo ateinančių metų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina nežymiai didėja.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385  „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino AB „Klaipėdos vanduo“ bazines geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainas trejų metų laikotarpiui.  2017 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ komisija vienašališkai nustatė bazines paslaugų kainas. Nustatytos kainos įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. ir galioja šiuo metu.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, bazinės paslaugų kainos nustatomos trejų metų reguliavimo laikotarpiui, antraisiais ir trečiaisiais kainų galiojimo metais taikant perskaičiuotas kainas. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, perskaičiuotų kainų, kurios bus taikomos antraisiais kainų galiojimo metais,  projektas Komisijai turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 mėn. iki antrųjų bazinių kainų galiojimo metų pradžios. Bendrovės perskaičiuotų kainų  projektas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai turėjo būti pateiktas iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Bendrovė "Klaipėdos vanduo", vadovaudamasi kainų nustatymo metodika ir naudodama Komisijos sukurtą kainų perskaičiavimo skaičiuoklę atliko savo teikiamų geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimą ir pateikė Komisijai. Įvertinus įvairius kainą didinančius ir mažinančius faktorius, apskaičiuota, kad geriamojo vandens kaina turėtų didėti 5 ct/ kub. m. nuotekų tvarkymo kaina - mažėti 2 ct/ kub. m. Tokiu būdu bendra vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo  kaina, bendrovės skaičiavimais, turėtų pabrangti 3 centais už kubinį metrą arba 2,2 proc. nuo galiojančios bazinės kainos. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patikrino AB "Klaipėdos vanduo" skaičiavimus ir 2018-10-15 įvykusiame posėdyje nusprendė, kad vandens kaina daugiabučio namo bute turi didėti 6 centais iki 0,74 Eur./m3, nuotekų tvarkymo kaina turėtų mažėti 1 centu iki 0,64 Eur/m3, bendra kaina turėtų didėti 5 centais iki 1,38 Eur/m3 arba 3,7 proc. lyginant su dabar galiojančia kaina. Kitų kategorijų vartotojams bendra kaina taip pat turėtų didėti 5 centais už kubinį metrą..

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainos lyginant su šiuo metu taikomomis bazinėmis kainomis turėtų mažėti 3 ct/mėn. daugiabučio namo bute, arba 4 cnt./mėn. individualiame name apskaitos prietaisui. Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina abonentams turėtų mažėti 2 ct/m3 ir būti 0,11 Eur/m3.

Nauja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina įsigalios kai ją patvirtins Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių tarybos arba Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vienašališku sprendimu.

 

Liūčių našta

 

Ne visas AB "Klaipėdos vanduo" patiriamas sąnaudas  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pripažįsta pagrįstomis. Dalies sąnaudų neleidžiama įtraukti į kainų skaičiavimą. Pavyzdžiui, Komisijos manymu nuotekų infiltracija neturi viršyti 20 proc. Klaipėdoje gi lietinguoju periodu ji yra 50 proc. ir daugiau, nes esame žemumoje ir vanduo niekur neišbėga ir nesusigeria. Kainų komisija šį perviršį išima iš mūsų sąnaudų, teigdama, kad valydami tai, kas "nuo Dievo", įrengimus naudojame neefektyviai, be reikalo eikvojame elektrą ir darbo jėgą, chemikalus ir kt.

Pagrindinis faktorius, dėl kurio AB "Klaipėdos vanduo" skaičiavimais, vandens kaina turėtų kilti, yra infrastruktūros nusidėvėjimo sąnaudos. AB "Klaipėdos vanduo" investicijos į infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą per pastaruosius metus bendrovės sąnaudas padidino 600 tūkst. Eur

"Geriamojo vandens, nuotekų tinklai Klaipėdoje dar ne visi įregistruoti, o paviršinio vandens nuotekų tinklais apskritai ilgą laiką uostamiestyje nebuvo rimtai užsiimta. Tik 2016 m. AB "Klaipėdos vanduo" paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja. Pasinaudojant ES parama tinklai Klaipėdoje yra po truputį inventorizuojami ir registruojami, tačiau - tai ilgas procesas. O vien praėjusiais metais dėl liūčių AB "Klaipėdos vanduo" turėjo skirti 91 tūkst. Eur. - avarijoms likviduoti. Lyginant su bazinėje kainoje nustatytomis sąnaudomis, paviršinių nuotekų infrastruktūros eksploatavimo sąnaudos išaugo 114 tūkst. Eur. Paviršinių nuotekų tinklai priklauso Savivaldybei, nėra įregistruoti kaip AB "Klaipėdos vandens" turtas. Todėl bendrovė negali jų oficialiai rekonstruoti, tik remontuoti. Tinklų rekonstrukcijai skirtos investicijos - padalinamos visam jų eksploatacijos laikotarpiui, remonto išlaidos gi turi būti padengtos iš karto. Nemažą įtaką turi ir bendrovės perimamų atvirų griovių eksploatavimo išlaidų augimas. Išaugusios paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo sąnaudos yra pagrindinė priežastis, dėl kurios paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina abonentams turėtų didėti, tačiau kadangi paviršinių nuotekų per ataskaitinį laikotarpį buvo sutvarkyta 4952 tūkst. m3 vietoje planuotų 2116 tūkst. m3, paviršinių nuotekų tvarkymo kaina mažėja 2ct/m3.

 

Kylantys atlyginimai

 

Kitas reikšmingas faktorius, keliantis kainą, yra darbo užmokesčio augimas. Bendrovės darbuotojų atlyginimai, po derybų su profsąjunga ir darbo taryba, buvo didinti atsižvelgiant situaciją darbo rinkoje bei minimalaus darbo užmokesčio didinimą. Finansų ministerijos duomenimis, 2017 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje augo 8,5 proc., o 2018 m. prognozuojamas 6,6 proc. augimas. Minimalus darbo užmokestis 2016 m. liepos mėn. buvo padidintas 8,6 proc., o nuo 2018 m. didėjo 5,3 proc. Taip pat, įmonėje dirba daug inžinerinio, gamybinio profilio darbuotojų, kurių paklausa rinkoje šiuo metu yra didelė ir tai verčia šios srities darbuotojams labiau didinti darbo užmokestį. Bendrovės darbuotojų atlyginimai 2017 m. kilo 7 proc.,  nuo 2018 m. pradžios - dar 5,5 proc. Didinant darbo efektyvumą bendrovėje buvo mažinamas darbo vietų skaičius. Tad darbo užmokesčiui skirtos išlaidos išaugo gerokai mažiau nei darbuotojų darbo užmokestis. Bazinių kainų skaičiavimuose buvo įvertintos 397,5 darbo vietos, o šiuo metu AB "Klaipėdos vanduo" yra tik 371,5 darbo vietos.

Geriamojo vandens kainos didėjimui įtakos turėjo ir 49,6 proc. pabrangęs III vandenvietės žemės nuomos mokestis.

 

Mažėja vartojimas

 

Brangsta vanduo ir todėl, kad apskritai vandens pardavimo kiekis Klaipėdoje mažėja. Tai lemia dvi pagrindinės priežastys - gyventojų skaičiaus mažėjimas Klaipėdoje ir juntamai mažėjantis vandens sunaudojimas pramonės įmonėse.

Statistikos duomenimis, Klaipėdos gyventojų skaičius sumažėjo 20 procentų. AB "Klaipėdos vanduo“ aptarnauja ne tik Klaipėdos miestą, bet ir visą Klaipėdos rajoną. Tad mūsų tinklai pasiekia ir dalį išsikėlusiųjų klaipėdiečių. Tačiau yra  gana didelės teritorijos ir didelės naujos gyvenvietės toliau į šiaurę ir į rytus nuo miesto už Karklės, Kalotės, Slengių, Gindulių, Jakų, Ketvergių gyvenviečių ir kitur, kurių nepasiekia ir artimiausius 3-5 metus nepasieks AB "Klaipėdos vanduo" tinklai.

Iškalbinga AB "Klaipėdos vanduo" parengta statistika byloja, kad per pastaruosius 10 metų eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis nuo 454 km išaugo iki 876 km., nuotekų tinklų ilgis nuo 439 km išaugo iki 746 km, aptarnaujamų vartotojų būstų skaičius išaugo 12  tūkst. arba 15,7 proc.. Nežiūrint į tai, parduoto vandens kiekis gyventojams sumažėjo 0,1 proc. O realizuotas vandens kiekis daugiabučiuose namuose, tai yra Klaipėdoje ir Gargžduose krito net 10,5 proc. Iš viso per 10 metų bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai sumažėjo 8 proc. o pramonės įmonių sunaudojamo vandens kiekis sumažėjo net 22 proc.

Juntamą smūgį AB "Klaipėdos vanduo" paslaugų pardavimo apimtims sudavė alaus daryklos UAB "Švyturys-Utenos alus" gamybos iškėlimas iš Klaipėdos. Jeigu geriausiais laikais alaus darykla sunaudodavo virš 16 tūkst.m3/mėn. vandens ir išleisdavo virš 8 tūkst.m3/mėn. nuotekų, tai dabar šie kiekiai siekia vos 1 tūkst.m3/mėn. Nuotekoms šios įmonės gamybos iškėlimas turėjo mažiau reikšmės, nes didžiausia vandens dalis tapdavo alumi, o ne nuotekomis.

 

Kainą mažina

 

Bendrovė stengiasi kiek įmanoma išnaudoti ir vandens bei nuotekų kainą mažinančius veiksnius. Tai darbo efektyvumo didinimas ir darbuotojų skaičiaus mažinimas, naujų vartotojų prijungimas,  elektros energijos tarifo mažėjimas, technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainos mažėjimas. Kainą mažina ir tai, kad  AB "Klaipėdos vanduo" šilumai ir elektrai gaminti perka biodujas iš sąvartyno, atrodytų smulkmena, tačiau ji sumažina kainą 1 ct/m3.

AB "Klaipėdos vanduo" didelius lūkesčius sieja su UAB „Neo Group“ paleista trečiąja gamybos linija, besikuriančiomis Klaipėdoje naujomis įmonėmis ir ypač su patvirtinta Klaipėdos ekonominio proveržio strategija „Klaipėda 2030“. Jeigu, kaip numatyta strategijoje, Klaipėdoje bus įkurta 2 tūkst. naujų įmonių, ypač kelios dešimtys didelių pramonės įmonių, jeigu bus sukurta 25 tūkst. naujų darbo vietų ir į Klaipėdą sugrįš 40 tūkst. gyventojų - tai tikrai teigiamai įtakos vandens vartojimo kiekius ir mažins jo kainą.

Išsami informacija apie  AB "Klaipėdos vanduo" perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje www.vanduo.lt

 

svetainiu kurimas