Verslui

Svarbi informacija  Verslui

2017-06-21

PRANEŠIMAS PREKIŲ TIEKĖJAMS, RANGOVAMS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO NAUDOJANTIS INFORMACINE SISTEMA „E.SĄSKAITA“

PRANEŠIMAS  PREKIŲ TIEKĖJAMS, RANGOVAMS IR PASLAUGŲ TEIKĖJAMS DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO NAUDOJANTIS INFORMACINE SISTEMA „E.SĄSKAITA“

Pranešame, kad pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (Nr.XIII-328) (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 3 dalį vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus minėto straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus (mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju) ir kai pirkimo sutartys sudaromos žodžiu.

Atsižvelgdami į tai, kad pagal Įstatymo 114 straipsnio 6 dalį iki 2017 m. birželio 30 d. sudarytų pirkimo sutarčių vykdymas turi būti tęsiamas taikant Įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatas, prašome nuo 2017 m. liepos 1 d. visas pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas AB „Klaipėdos vanduo“ teikti naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytas aplinkybes, prašome Jūsų kaip galima greičiau pasirūpinti prisijungimu prie informacinės sistemos „E.sąskaita“, kurią administruoja VĮ Registrų centras.

Pažymime, kad tik tokias PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir kitus mokėjimo dokumentus, kurie bus pateikti „E.sąskaita“ priemonėmis, AB „Klaipėdos vanduo“ galės apmokėti.

 

 

AB „Klaipėdos vanduo“ administracija

svetainiu kurimas