Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba  Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ Nr.2018/SUT.03-35.

Sutarties vertė – 544.700,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas –UAB „Infes“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2018-09-03, Darbo Baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis bus įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis bus vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybą. Vandens gerinimo įrenginiai bus statomi Daukšaičiuose, Šiūpariuose, Žadeikiuose ir  Šalpėnuose. Planuojama, kad 279  būstų gyventojams bus tiekiamas vanduo iš naujai pastatytų geriamojo vandens gerinimo įrenginių.

Iki 2019-05-01 yra parengti trijų geriamojo vandens gerinimo įrenginių projektai ir gautos ekspertų išvados. Toliau projektuojami gerinimo įrenginiai Žadeikiuose.