• Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  • Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai, Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai)“ Nr.2016/SUT.03-64.

Sutarties vertė –1.297.718,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Gensera“ ir UAB „Arionex LT.

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti šešis vandens gerinimo įrenginius šešiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse (Veiviržėnai,  Dauparai (Gobergiškė), Plikiai (Grauminė), Dreverna, Judrėnai, Lapiai).

Iki 2018-10-30 statybos darbai baigti ir 2018 m. gruodžio – 2019 m. sausio mėn. pasirašyti visi statybos užbaigimo dokumentai. Vyksta pranešimą apie defektus laikas.
svetainiu kurimas