• Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  • Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61.

Sutarties vertė –2.310.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-24.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 21,6 km nuotekų ir apie 18,6 km vandentiekio tinklų.

Iki 2019-07-01 paklota ir priduota  3,8 km magistralinė vandentiekio linija Klaipėdos m. – Ketvergių k., Ketvergiuose ir Kalviuose nutiesta apie 6,8 km vandentiekio tinklų ir 6,3  km nuotekų tinklų, pastatytos keturios nuotekų siurblinės. Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose  paklota apie 5,4  km vandentiekio ir apie 5,5 km nuotekų tinklų, pastatytos trys nuotekų siurblinės. Kalotėje paklota apie 2,4 km vandentiekio ir apie 4,8 km nuotekų tinklų, pastatytos dvi nuotekų siurblinės, Lapiuose paklota apie 0,3 km vandentiekio ir apie 1,6 km nuotekų tinklų, Kvietiniuose paklota apie 0,5 km vandentiekio ir apie 1,6 km nuotekų tinklų. Iš viso nuo projekto pradžios paklota apie 19,2  km vandentiekio ir apie 19,8 km nuotekų tinklų. Liko pakloti apie 0,9 km tinklų


svetainiu kurimas