• Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  • Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose)“ Nr.2016/SUT.03-61.

Sutarties vertė –2.310.000,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas - UAB „KRS".

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-24.

Rangos sutartis įgyvendinta Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 21,6 km nuotekų ir apie 18,6 km vandentiekio tinklų.

Rangos sutartis yra pilnai įgyvendinta. FIDIC inžinierius 2019-09-24 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KLR-ITP61-PP-001, kurioje pažymi, kad Rangovas atliko rangos sutartyje numatytus darbus bei pateikė Inžinieriui ir Užsakovui visus privalomuosius Rangovo dokumentus, kad Užsakovas galėtų pradėti statybos užbaigimo procedūras atliktiems darbams. Pažymoje Inžinierius taip pat nustatė pranešimų apie defektus laikotarpį, kuris tęsis iki 2020 m. rugsėjo 24 d.

Vykdant rangos sutartį iš viso pastatyta 19,1 km vandentiekio ir 20,4 km nuotekų tinklų. 2019 m. spalio mėn. visiems pastatytiems statiniams išduoti statybos užbaigimo dokumentai.

Lapių, Kvietinių, Trušelių, Mazūriškių, Klipščių, Kalotės, Ketvergių, Kalvių gyventojams sudaryta galimybė savo gyvenamųjų namų inžinerinę infrastruktūrą jungti prie naujai pastatytų tinklų ir naudotis teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Iki 2019-10-30 32 būstų gyventojai savo gyvenamųjų namų inžinerinę infrastruktūrą prijungė prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų ir 91 būstas – prie nuotekų tinklų.

svetainiu kurimas