• Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  • Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“ Nr.2016/SUT.03-63

Sutarties vertė –2.065.733,92 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas -UAB „SROS (buvusi “UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas -2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m. rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Veiviržėnuose, Judrėnuose,  Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 23,7 km nuotekų ir apie 8,1 km vandentiekio tinklų.

Iki 2019-05-01 Girkalių gyvenvietėje pakloti ir priduoti 1,0 km nuotekų tinklų ir 75 m vandentiekio tinklų bei viena nuotekų siurblinė. Judrėnuose nutiesti ir priduoti  visi planuoti tinklai - apie 1,046 km vandentiekio ir 3,714 km nuotekų tinklų, įrengtos dvi nuotekų siurblinės. Tinklų klojimo darbai užbaigti Priekulėje, nutiesta apie 2,3 km vandentiekio ir apie 4,8 km nuotekų tinklų, pastatytos dvi nuotekų siurblinės. Darbai taip pat užbaigti Drevernoje, nutiesta  apie 2,3 km nuotekų tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Darbai  vykdomi Veiviržėnuose, pastatyta apie 4,2 vandentiekio ir apie 14,2 km nuotekų tinklų. Plikiuose paklota apie 0,9 km vandentiekio ir apie 0,8 km nuotekų tinklų.

Iš viso nuo projekto pradžios paklota apie 8,6  km vandentiekio ir apie 22,6 km nuotekų tinklų, pastatytos 7 nuotekų siurblinės (iš 9 planuotų).

 

 

 

svetainiu kurimas