Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ Nr.2018/SUT.03-34.

Sutarties vertė –2.196.800,00 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“ ir UAB „Tilta“

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia – 2018-09-03, Darbo Baigimo laikas – 2020-07-03.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų statybos darbus. Tinklų plėtra vykdoma Kulių kaime ir  Dovilų mstl. Klaipėdos rajone. Įgyvendinant sutartį numatyta pastatyti apie 20,1 km nuotekų ir apie 17,3 km vandentiekio tinklų. Planuojama, kad, įgyvendinus projektą, apie 420 būstų gyventojams bus tiekiamas geriamasis vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Rangovas vykdo projektavimo darbus.  Iki 2019-05-01 yra parengtas I etapo techninis darbo projektas.

svetainiu kurimas