• Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ Nr.: 05.3.2-APVA-R-014-31-0004  • Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" Nr.: 05.3.2-apva-r-014-31-0004

Rangos sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“ Nr.2016/SUT.03-62

Sutarties vertė –953.783,16 eurų be PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.  Darbai iš dalies finansuojami ES struktūrinių fondų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšomis.

Rangovas – UAB „SROS (buvusi UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba").

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

Darbų trukmė pagal sutartį 22 mėn., Darbo pradžia - 2016-12-30, Darbo Baigimo laikas - 2018-10-30. Dėl darbų stabdymo, susijusio su nepalankiomis oro sąlygomis 2017 m.  rudens ir žiemos sezone, darbų baigimo laikas pratęstas iki 2019-09-28.

Rangos sutartis įgyvendinama Klaipėdos rajone. Sutartis vykdoma pagal FIDIC „Geltonosios“ knygos sutarties sąlygas, pagal kurias rangovas turi suprojektuoti ir atlikti tinklų rekonstravimo darbus. Vykdant šią sutartį numatyta rekonstruoti apie 3,2 km vandentiekio ir apie 8,0 km nuotekų tinklų. Tinklų rekonstravimas vykdomas Gargžduose, Dauparuose, Kretingalėje, Judrėnuose, Lapiuose, Girkaliuose, Drevernoje.

Iki 2018-12-31 baigti tinklų rekonstravimo darbai ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 0,7 km nuotekų tinklų Dauparuose, dėl 1,4 km nuotekų tinklų Girkaliuose, dėl 2,4 km nuotekų tinklų Judrėnuose bei 1,0 km nuotekų tinklų Lapiuose. Iš viso rekonstruota ir pasirašyti statybos baigimo dokumentai dėl 5,5 km rekonstruotų nuotekų tinklų.

Iki 2019-05-01 Drevernoje rekonstruota apie 0,2 km nuotekų ir apie 0,5 km vandentiekio tinklų. Darbai užbaigti, ruošiami dokumentai statybos užbaigimui. Rekonstravimo darbai vykdomi Gargžduose. Rekonstruota apie 0,5 km vandentiekio ir apie 0,3 km nuotekų  tinklų.

Nuo sutarties įgyvendinimo pradžios  iš viso rekonstruota apie 1,1 km vandentiekio ir apie 6,0 km nuotekų tinklų.

 

 

 

 

svetainiu kurimas