RANGOS SUTARTIS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, ŠLAPŠILĖJE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“ 1 DALIS Nr. 2014/SUT.03-11

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  RANGOS SUTARTIS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, ŠLAPŠILĖJE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“ 1 DALIS Nr. 2014/SUT.03-11

 

 

Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 1 dalis Nr. 2014/SUT.03-11 pasirašyta  2014-05-27.

Sutarties vertė –2.151,9  tūkst. eurų su PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ lėšų ir AB “Klaipėdos vanduo“  lėšų.

 

Darbus atliko rangovas - UAB „Edrija".

 

Užsakovas ir projekto vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

 

Darbų trukmė pagal sutartis 18 mėn., darbų pabaiga - 2015-12-04. Dėl ne nuo sutarties šalių priklausančių aplinkybių darbų pabaiga nukelta į 2016-01-31.

 

Įgyvendinant šią rangos sutartį Klaipėdoje (teritorijoje nuo Liepų g. 91 iki Liepų g.93, 93a, 95, 97 bei sodų bendrijoje „Dobilas“, „Inkaras“, „Ramunė“ bei „Ranetas“) numatyta suprojektuoti ir nutiesti 4,25 km vandentiekio tinklų ir 4,25 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos   53 būstams, prie, nuotekų šalinimo sistemos - 58 būstams. Taip pat numatoma suprojektuoti ir nutiesti 13,77 km magistralinio vandentiekio liniją iš Klaipėdos iki Priekulės su atšakomis į Mickų, Dituvos, Kuodžių gyvenvietes.

Baigti tinklų tiesimo darbai Liepų g. Klaipėdoje, 2015-08-04 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-150804-00202 ir Deklaracija apie statybos darbų užbaigimą Nr.2015/V-ADM.16-22. Liepų g. nutiesta 1,8 km vandentiekio ir 1,6 km nuotekų tinklų.

Nutiesta magistralinė vandentiekio linija iš Klaipėdos miesto į Priekulę. Šios linijos daliai (1,6 km), esančiai  Klaipėdos miesto teritorijoje, 2015-08-12 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-150812-00207. Spalio mėnesį pastatyta 190 m vandentiekio atšaka į Kuodžius, o 2015-10-16 pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2015/V-ADM.16-27.

Lapkričio mėnesį pastatyta vandentiekio slėginė linija nuo Klaipėdos miesto ribos iki Priekulės ir 2015-11-12 išduotas Statybos užbaigimo aktas dėl 11,6 km nuotekų slėginės linijos.

Taip pat per lapkričio mėnesį užbaigta dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų sodų bendrijoje „Renetas“. 2015-11-30 pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą s/b „Renetas“ dėl 65 m vandentiekio ir 770 m nuotekų tinklų Nr. 2015/V-ADM.16-33.

Užbaigta dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų sodų bendrijoje „Dobilas“. 2015-11-25 pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą s/b „Dobilas“ dėl 111 m vandentiekio ir 157 m nuotekų tinklų Nr.2015/V-ADM.16-31.

Užbaigta dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų sodų bendrijoje „Ramunė“. 2015-11-30 pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą s/b „Ramunė“ dėl 94 m vandentiekio ir 193 m nuotekų tinklų Nr.2015/V-ADM.16-32.

Per gruodžio mėnesį užbaigta tinklų statyba sodų bendrijose „Inkaras“, „Ramunė“ ir „Dobilas“. Pastatyta 1,6 km vandentiekio ir 1,658 km nuotekų tinklų ir išduoti statybą užbaigiantys dokumentai.

Tinklų statybos vietose pastatyti keturi informaciniai lauko stendai, vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  ženklo naudojimo vadovu.

Tinklų statybos vietose keturi informaciniai lauko stendai pakeisti nuolatiniais informaciniais stendais.

FIDIC inžinierius 2016-01-06 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KL-PA-I-PP-001, patvirtinančią, kad darbai atlikti tinkamai.

 

Įgyvendinant šią rangos sutartį, rangovas UAB „Edrija“ iš viso pastatė 17,685 km vandentiekio ir 4,375 km nuotekų tinklų. Visiems planuotiems gyventojams yra sudaryta galimybė savo būstų infrastruktūrą jungti prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

 

Kviečiame gyventojus savo gyvenamųjų namų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus jungti prie  naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis.

 

Informacija apie prisijungimo galimybes ir sąlygas  teikiama AB „Klaipėdos vanduo" techniniame skyriuje, tel. 466156, 466155 bei naujų vartotojų prijungimo grupėje, tel. 397280.

 

svetainiu kurimas