RANGOS SUTARTIS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, ŠLAPŠILĖJE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“ 2 DALIS Nr. 2014/SUT.03-12

Apie įmonę  Vykdomi projektai  ES finansuojami projektai (2014-2020 m.)  RANGOS SUTARTIS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KLAIPĖDOS MIESTE IR RAJONE (PRIEKULĖJE, MICKUOSE, DITUVOJE, KUODŽIUOSE, AGLUONĖNUOSE, STRAGNUOSE II, DAUPARUOSE, ŠLAPŠILĖJE, GOBERGIŠKĖJE, JONUŠUOSE)“ 2 DALIS Nr. 2014/SUT.03-12

 

 

Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose)“ 2 dalis Nr. 2014/SUT.03-12 pasirašyta  2014-05-27, užbaigta 2016-05-04.

 

Sutarties vertė –2.944,5  tūkst. eurų su PVM. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 uždavinio „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ lėšų ir valstybės biudžeto lėšų ir AB „Klaipėdos vanduo“ lėšų.

 

Darbus atliko rangovas - UAB „Edrija".

 

Užsakovas ir vykdytojas - AB „Klaipėdos vanduo".

 

Darbų trukmė - 18 mėn., darbų pabaiga - 2015-12-04. Dėl ne nuo sutarties šalių priklausančių aplinkybių darbų pabaiga nukelta į 2016-05-04.

 

Įgyvendinant šią rangos sutartį Agluonėnų, Dauparų, Gobergiškės, Jonušų, Šlapšilės gyvenvietėse planuota suprojektuoti ir nutiesti 11,8 km vandentiekio tinklų ir 19,25 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 112 būstų ir prie nuotekų šalinimo sistemos - 333 būstams.

 

Suprojektuota ir pastatyta 4,7 km ilgio slėginė nuotekų linija nuo Agluonėnų k. iki Stragnų II kaimo. Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr.2014/V-ADM.1647 išduota 2014-12-15.

 

Užbaigta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Agluonėnų gyvenvietėje. 2015-12-23 pasirašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2015/V-ADM.16-44 dėl 5,707 km nuotekų tinklų ir 125 m vandentiekio tinklų.

 

2015-12-30 pasirašytas Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-151230-00401 dėl 5,591 km vandentiekio tinklų Agluonėnų gyvenvietėje.

 

Pastatyti vandentiekio ir nuotekų  tinklai Dauparuose, Jonušuose, Gobergiškėse. 2015-05-04 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr.ACCA-30-160504-00053/SUA-230 dėl 6.013 km vandentiekio tinklų statybos užbaigimo bei deklaracija apie statybos užbaigimą Nr.2016/V-ADM.16-6 dėl 0,416 km vandentiekio ir 9.902 km nuotekų tinklų statybos užbaigimo.

 

Tinklų statybos vietose du informaciniai lauko stendai pakeisti nuolatiniais informaciniais stendais.

 

FIDIC inžinierius 2016-05-04 išdavė Perėmimo pažymą Nr. KL-PA-II-PP-001, patvirtinančią, kad darbai atlikti tinkamai.

 

Įgyvendinant šią sutartį iš viso pastatyta 12.144 km vandentiekio ir 20.352 km nuotekų tinklų.

 

Šio projekto įgyvendinimo tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams, pasiektas.

 

Šiuo projektu sudaryta galimybė prisijungti prie viešojo vandens tiekimo sistemos 112 būstų ir prie nuotekų šalinimo sistemos - 333 būstams.

 

Kviečiame gyventojus savo gyvenamųjų namų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus jungti prie  naujai pastatytų tinklų ir naudotis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemomis.

 

Informacija apie prisijungimo galimybes ir sąlygas  teikiama AB „Klaipėdos vanduo" techniniame skyriuje, tel. 466156, 466155 bei naujų vartotojų prijungimo grupėje, tel. 397280.

svetainiu kurimas