Rodmenų deklaravimas

Verslui  Atsiskaitymas už paslaugas  Rodmenų deklaravimas

Rodmenų deklaravimas

Juridiniai asmenys vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoja faksu (8 46) 466173 arba telefonais: (8 46) 397290, 466152, 466202, iki einamojo mėnesio 27 dienos.

Jei vandens apskaitos prietaisų rodmenis norite deklaruoti internetu, reikia atvykti į AB "Klaipėdos vanduo" 103 kabinetą, Ryšininkų g. 11, ir pasirašyti susitarimą arba atsiųsti užpildytą prašymą (forma pateikiama čia). Sudarius vandens apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimo internetu sutartį bus galima internete matyti išrašytas sąskaitas.

Faksu siunčiami vandens apskaitos prietaisų rodmenys įrašomi į lentelę, kurios pavyzdys pateiktas žemiau.

Pirkėjo kodas Objektas

Vandens prietaiso
apskaitos Nr.

Vandens apskaitos
prietaiso rodmenys

Skirtumas m³
Adresas Pavadinimas
Ankstesni Dabartiniai

 

 

 

 

 

 

Atsakingo asmens pareigos, v.pavardė, tel. numeris, parašas _______________________

 

Laiku nedeklaravus vandens apskaitos prietaisų rodmenų, tą mėnesį išrašomas vidurkis, kuris apskaičiuojamas pagal dvylikos paskutinių mėnesių deklaruotus rodmenis.

Deklaravus vandens apskaitos prietaisų rodmenis, vidurkis perskaičiuojamas.

Nedeklaravus vandens apskaitos prietaisų rodmenų daugiau kaip tris mėnesius, į objektą atvyksta mūsų bendrovės kontrolierius patikrinti vandens apskaitos prietaisų.