Skaitiklių patikra ir keitimas

Gyventojams  Kitos paslaugos  Skaitiklių patikra ir keitimas

Dėl vandens apskaitos prietaisų įrengimo/pakeitimo

Nuo 2005 m. gegužės mėnesio mūsų bendrovė įrengia ir keičia šalto bei karšto vandens skaitiklius butuose, kuriuose įrengti vandens apskaitos mazgai. Jeigu vandens apskaitos mazgas įrengtas, šalto ir karšto vandens skaitikliai pakeičiami nemokamai. Jei vandens apskaitos mazgas neįrengtas, tai AB "Klaipėdos vanduo už mokestį gali mazgą įrengti. Mokamos paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ar mazgų eksploatavimu, yra išvardintos nuorodoje "Kitos paslaugos".

Gyventojas, pageidaujantis, kad jam skaitiklius įrengtų/pakeistų AB "Klaipėdos vanduo", pateikia nustatytos formos prašymą (prašymo forma Microsoft Word formatu atsisiuntimui).

Informuojame, kad Teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt)  paskelbtas LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-629 "Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2015 m. spalio 15 d., įsakymas Nr.D1-744, dok. Nr. 16633).

svetainiu kurimas