Skaitiklių patikra ir keitimas

Gyventojams  Kitos paslaugos  Skaitiklių patikra ir keitimas

Dėl vandens apskaitos prietaisų įrengimo/pakeitimo

Nuo 2005 m. gegužės mėnesio mūsų bendrovė įrengia ir keičia šalto bei karšto vandens skaitiklius butuose, kuriuose įrengti vandens apskaitos mazgai. Jeigu vandens apskaitos mazgas įrengtas, šalto ir karšto vandens skaitikliai pakeičiami nemokamai. Jei vandens apskaitos mazgas neįrengtas, tai AB "Klaipėdos vanduo už mokestį gali mazgą įrengti. Mokamos paslaugos, susijusios su vandens apskaitos prietaisų ar mazgų eksploatavimu, yra išvardintos nuorodoje "Kitos paslaugos".

Gyventojas, pageidaujantis, kad jam skaitiklius įrengtų/pakeistų AB "Klaipėdos vanduo", pateikia nustatytos formos prašymą (prašymo forma Microsoft Word formatu atsisiuntimui).

Informuojame, kad Teisės aktų registre (https://www.e-tar.lt)  paskelbtas LR aplinkos ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr.D1-629 "Dėl geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (2015 m. spalio 15 d., įsakymas Nr.D1-744, dok. Nr. 16633).

 

Eil. Nr. Paslaugų, susijusių su vandens apskaitos prietaisų ir mazgų eksploatavimu, kainos Mato vnt. Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM Pastabos
1. Sugadinto, pakeisto, neteisingai sumontuoto dėl abonento kaltės arba vartotojui priklausančio buitinio vandens apskaitos prietaiso pakeitimas, želdinių laistymo apskaitos prietaiso demontavimas vnt. 20 ir 7 24,2 ir 8,47 Kaina taikoma, kai keičiamas daugiabučiame name arba kituose objektuose (pvz. ūkiniuose pastatuose) sumontuotas ne AB "Klaipėdos vanduo" apskaitoje esantis prietaisas (neperimtos bendrijos) arba vietoj AB "Klaipėdos vanduo" buvusio apskaitos prietaiso sumontuotas kitas apskaitos prietaisas. Kaina taip pat taikoma, kai vidaus vamzdynų rekonstrukcijos metu apskaitos prietaisas sumontuojamas atbulai arba keičiamas sugadintas AB "Klaipėdos vanduo" nuosavybėje esantis apskaitos prietaisas. Taip pat tai yra želdinių laistymo apskaitos prietaiso išmontavimo kaina.
2. Ventilio pakeitimas, kai keičiamas vandens apskaitos prietaisas (su ventylio verte) vnt. 30 36,3 Ventilio keitimas atliekamas tik daugiabučiame name apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso.
3. Žarnelės keitimas kliento patalpose vnt. 15 18,15 Už žarnelės keitimą, kai iš karto po vandens apskaitos prietaiso keitimo pradeda lašėti per maišytuvo ar tualeto žarnelę.
4. Vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimas arba priveržimas* vnt. 10 12,1 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso tarpinės pakeitimą arba priveržimą, kai praėjus daugiau kaip 3 mėn. po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo pradėjus bėgti vandeniui per tarpinę.
5. Apskaitos prietaisų ir uždaromosios armatūros plombavimas* vnt. 4 4,84 Kaina taikoma kiekvienam vandens apskaitos prietaisui atskirai, uždaromosios armatūros plombavimui, kai nėra vandens apskaitos prietaiso arba priešgaisrinių sklendžių plombavimui. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
6. Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant* atvejis 3 3,63 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių. Taip pat taikomas, kai kviečiamas kontrolierius ar šaltkalvis tais atvejais, kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų, parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų, klaidingai informuoja apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus ir pan. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
7. Skubus plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas kientui pageidaujant, kai atvykstama per 4 darbo valandas nuo iškvietimo užregistravimo* atvejis 10 12,1 Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių, už konsultaciją nurašant vandens apskaitos prietaiso rodmenis ir nustatant vandens apskaitos prietaisų pažeidimus bei už klaidingą informaciją apie avarijas bei apskaitos prietaisų gedimus. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šiso kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
8. Vandens apskaitos prietaiso daugiabučiame pastate išvalymas* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma už vieno apskaitos prietaiso išvalymą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
9. Klozeto nuėmimas ir pastatymas atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už klozeto nuėmimą ir pastatymą daugiabučiame name, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenukėlus klozeto. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
10. Klozeto bakelio remontas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą už klozeto bakelio remontą, jei iš karto po vandens apskaitos prietaiso pakeitimo jis neveikia. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
11. Sienos iškalimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už sienos iškalimą dėl prieigos prie vandens apskaitos prietaiso veržlių. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
12. Kriauklės nuėmimas ir pastatymas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma už kriauklės nuėmimą ir pastatymą, kai nėra galimybės pakeisti vandens apskaitos prietaiso nenuėmus kriauklės. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
13. Vietos paruošimas vandens apskaitos mazgui atvejis 10 12,1 Kaina taikoma už prieigos prie vandens apskaitos mazgo paruošimą (buitinių prietaisų laikinas perkėlimas, spintelių laikinas perstatymas ir pan.). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
14. Vandens apskaitos mazgo pertvarkymas vnt. 20 24,2 Kaina taikoma kiekvieno mazgo pertvarkymui daugiabučiame name (apskaitos prietaiso tvirtinimo veržlių keitimas, filtrų demontavimas, mazgo permontavimas). Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu ir tik tuo atveju, kai be šios paslaugos neįmanoma pakeisti apskaitos prietaiso daugiabučiame name.
15. Maišytuvo filtro išvalymas atvejis 3 3,63 Kaina taikoma už maišytuvo filtro išvalymą, jei iš karto po apskaitos prietaiso pakeitimo maišytuvas užsikemša nuosėdomis. Ši paslauga taikoma apskaitos prietaiso keitimo metu, vartotojų pageidavimu.
16. Vandentiekio įvado į butą užaklinimas arba vandens prijungimas bute po užaklinimo* vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam prietaisui  uždarant ir atidarant vandens tiekimą. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
17. Viensraučių vandens apskaitos prietaisų patikra Apskaitos prietaisų patikros ir remonto darbai atliekami į AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų patikros laboratoriją pristatytiems prietaisams.
DN 15 mm vnt. 4,54 5,49
DN 20 mm vnt. 5 6,05
DN 25 mm vnt. 8 9,68
DN 32 mm vnt. 8 9,68
DN 40 mm vnt. 10 12,1
DN 50 mm vnt. 15 18,15
18. Vandens apskaitos prietaiso defektų nustatymas
DN 15 mm vnt. 3 3,63
DN 20 mm vnt. 4 4,84
DN 25 mm vnt. 7 8,47
DN 32 mm vnt. 7 8,47
DN 40 mm vnt. 8 9,68
DN 50 mm vnt. 11 13,31
19. Vandens apskaitos prietaiso reguliavimas ir patikra
DN 15 mm vnt. 6 7,26
DN 20 mm vnt. 8 9,68
DN 25 mm vnt. 12 14,52
DN 32 mm vnt. 13 15,73
DN 40 mm vnt. 14 16,94
DN 50 mm vnt. 20 24,2
20. Vandens apskaitos prietaiso smulkus remontas ir patikra
DN 15 mm vnt. 9,42 11,40
DN 20 mm vnt. 11,32 13,70
DN 25 mm vnt. 16,21 19,61
DN 32 mm vnt. 17,29 20,92
DN 40 mm vnt. 22,45 27,16
DN 50 mm vnt. 30 36,3
21. Kontrolieriaus dalyvavimas priešgaisrinių sklendžių bandymo ir/ar derinimo darbuose pas klientą* 1/2 val. 10,00 12,10 Paslaugos kaina yra kai užtrunkama iki 1 valandos. Kai atvykstama AB "Klaipėdos vanduo" transportu prie šio įkainio pridedama 5 Eur už atvykimą.
22. Apskaitos mazgo įrengimas daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto mazgo įrengimas vnt. 30 36,3 Kaina taikoma už kiekvieną įrengtą vandens apskaitos mazgą daugiabučio namo patalpose arba želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo įrengimą.
23. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 15 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio DN 15 mm mazgo įrengimas.
24. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 15 mm vnt. 50,07 60,58 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
25. Įvadinio vandens apskaitos mazgo įrengimas, kai važiuojama tik įrengti vandens apskaitos mazgą DN 20 mm vnt. 70 84,7 Įvadinio DN 20 mm mazgo įrengimas.
26. Įvadinio vandens apskaitos mazgo pertvarkymas, kai vykstama pakeisti (įrengti) vandens apskaitos prietaisą DN 20 mm vnt. 60 72,6 Įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 20 mm permontavimas, kai yra netinkamai sumontuotas arba reikia permontuoti iš buitinio apskaitos prietaiso į įvadinio tipo apskaitos prietaisą.
27. Lygiagretaus vandens apskaitos mazgo  įrengimas vnt. 111,14 134,48 Kaina taikoma, kai važiuojama įrengti lygiagretų vandens apskaitos mazgą.
28. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
29. Vandentiekio įvado uždarymas arba atidarymas, atsiurbiant vandenį iš šulinio vnt. 30 36,3 Kaina taikoma atskirai kiekvienam veiksmui (atidarymas arba uždarymas).
30. Naujai įrengto įvadinio vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 15 18,15 Kaina taikoma vieną kartą (kiekvienam vandens apskaitos mazgui), kuomet abonetui/vartotojui pateikiamas apskaitos prietaisų nuėmimo-įrengimo aktas.
31. Naujai įrengto želdinių laistymui skirto vandens apskaitos mazgo priėmimas atvejis 10 12,1 Kaina taikoma vieną kartą važiuojant priimti naujai vartotojo/abonento įsirengtą želdinių laistymui skirtą vandens apskaitos  mazgą.
32. Vandentiekio vamzdžio atšildymas 1/2 val. 15 18,15 Už 1/2 val. užšalusio vandentiekio vamzdžio šildymą.
33. Sugadinto vandens apskaitos prietaiso, įrengto objekto įvadiniame vandens apskaitos mazge, pakeitimas vnt. 15 18,15 Kaina taikoma tik pastatų įvaduose keičiamiems apskaitos prietaisams. Į šią kainą nėra įtraukta vandens apskaitos prietaiso vertė, ji nustatoma atskirai.
34. Permontuoto vandens apskaitos mazgo priėmimas* vnt. 30 36,3 Už didesnio skersmens vandens apskaitos prietaiso vietoje buvusio projektinio įrengimą ir priėmimą.
35. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas daugiabučio namo patalpose dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 23 27,83 Kaina taikoma, kai abonentui arba vartotojui prašant atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas dėl neeilinės patikros.
36. Abonento/vartotojo prašymu atliekamas vandens apskaitos prietaiso pakeitimas pastato įvade dėl neeilinės apskaitos prietaiso patikros atvejis 25 30,25 Kaina taikoma už vandens apskaitos prietaiso pakeitimą, kai vartotojas/abonentas prašo atlikti neeilinę patikrą vandens apskaitos prietaisui, esančiam pastato įvadiniame mazge.
37. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 1/2 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
38. Atbulinio srauto prevencinio vožtuvo RV 260 3/4 montavimas abonentui ar vartotojui pageidaujant atvejis 20 24,2 Kaina taikoma, kai ši paslauga atliekama apskaitos prietaiso keitimo metu, abonentui arba vartotojui prašant. Tuo atveju, kai vykstama pagal atskirą kvietimą sumontuoti atbulinio srauto prevencinį vožtuvą prie šios kainos pridedama 5 Eur už atvykimą.
39. Vandens slėgio tikrinimas įvade* vnt. 15 18,15 Už atvykimą pagal iškvietimą, patikrinti vandens slėgį pastato įvade, kai trūkumų nenustatoma, o galima gedimo priežastis yra vidaus tinkle.
40. Konsultavimas kliento objekte* vnt. 15 18,15 Už konsultaciją, ar tinakamai įrengtas vandens apskaitos prietaisas arba, kai atvykus dėl neveikiančio ventilio arba mazgo, esančio po apdailos medžiagomis neįmanoma pakeisti vandens apskaitos prietaiso.
41. Pažymų išdavimas vnt. 5 6,05 Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą).
42. Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui vnt. 1 1,21 Už sąskaitos kopiją iki mėnesio 20 d.
43. Klaidingai pervestų pinigų grąžinimas atvejis 2,5 3,03 Juridiniams asmenims taikomas tik šis mokestis, o fiziniams asmenims taikomas šis mokestis ir komisinis mokestis, kurį AB "Klaipėdos vanduo" sumoka už pinigų pervedimą.
44. Vekselių perėmimas ir kontrolė atvejis 5 6,05 Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis su skolų grąžinimo grafiku.
45. Laikino abonento sutarties priežiūra ir aptarnavimas atvejis 35 42,35 Kaina taikoma sudarant arba pratęsiant laikiną sutartį.
*prie paslaugos kainos pridedama 5 Eur už atvykimą