SkolosAr galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis?

Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką kartu su vekseliu. Skolos grąžinimo terminus nustatome aptardami su klientu, atsižvelgiant į skolos dydį bei senatį. Pasirašyti vekselį galite atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje). Klientui pageidaujant, kad išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo, apmokant bylos vykdymo išlaidas, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jo priteisimo.

Ar galite sumažinti mokėtiną skolą arba atleisti nuo skolos išmokėjimo?

Kiekvienas vartotojas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti pagal jam pateiktas sąskaitas. Mažas pajamas gaunantiems asmenims siūlome kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės arba Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl socialinių pašalpų skyrimo skoloms padengti.

Jei laiku nesumokėjau už paslaugas?

Jei laiku nesumokėjote už bendrovės už AB "Klaipėdos vanduo"  suteiktas paslaugas, susikaupė skola, tokiu atveju Jums siunčiamos priminimo pažymos, kuriose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino.

Neapmokėjus skolos, skolininko duomenys perduodami  UAB „CREDITINFO LIETUVA" ir įtraukiami  į skolininkų sąrašus. Skolininkui atsiranda apribojimas imant paskolas bei perkant prekes išsimokėtinai. Skolininkui gali būti nutrauktas vandens tiekimas.

Nepavykus skolos susigrąžinti pagal pritaikytas priemones, skola  išieškoma teismine tvarka. Po skolos priteisimo, skolininkui siunčiamas pranešimas, kuriame pranešama apie skolos priteisimą, raginama apmokėti skolą ir įspėjama, kad neapmokėjus, išieškojimas bus perduotas antstolių kontorai. Skolininkui prašant, yra suteikta galimybė priteistą skolą išmokėti dalimis.

Nepasinaudojus  galimybe skolą išmokėti dalimis, skola išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju skola išauga, nes atsiranda  bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro skolininko paieškos, procesinių dokumentų įteikimo, teismo sprendimo vykdymo bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, numatytos LR CPK 88 str.1 dalyje. Atskirais  atvejais minėtos išlaidos gali  būti  didesnės už įsiskolinimą. Pažymime, kad remiantis LR  CPK 624 str., skola bus išieškoma iš skolininkui priklausančio turto (tiek kilnojamo tiek nekilnojamo), piniginių sumų, turtinių teisių, darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų)).

Nepavykus skolos susigrąžinti - dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (Antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą).