Skystųjų atliekų tvarkymo ir nuotekų transportavimo paslaugos

Gyventojams  Kitos paslaugos  Skystųjų atliekų tvarkymo ir nuotekų transportavimo paslaugos
Eil. Nr. Skystųjų atliekų tvarkymo, aktyvaus dumblo ir nuotekų transportavimo mobiliomis transporto priemonėmis kainos Mato vnt. Kaina Eur, be PVM Kaina Eur, su PVM
1. Skystųjų atliekų (septinių rezervuarų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
1.1. pH 5,8-8,8 t 9,54 11,54
1.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 19,08 23,09
1.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 28,62 34,63
2. Skystųjų atliekų (riebalų ir alyvos mišinių dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
2.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
2.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
2.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
3. Skystųjų atliekų (maistinio aliejaus ir riebalų dumblo)  tvarkymas pagal pH koncentraciją :
3.1. pH 5,8-8,8 t 6,13 7,42
3.2. pH 4,8-5,8 ir ph 8,8-9,8 t 12,25 14,82
3.3. pH 3,8-4,8 ir 9,8-10,8 t 18,38 22,24
4. Aktyvaus dumblo pardavimas* t 16,27 19,69
5. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis** Eur/m3 8,52 10,31
*Į kainą neįskaičiuotas tyrimų atlikimas ir tyrimų protokolo išdavimas
**Papildomai mokama nuotekų tvarkymo kaina, kuri priklauso nuo išvežtų nuotekų kiekio (m3), kaina taikoma pagal galiojančius patvirtintus (VERT arba savivaldybių tarybų) tarifus

 

Turintys vietinį buitinių nuotekų šalinimą, dėl nuotekų išvežimo gali kreiptis į šiuos vežėjus:

Įmonės pavadinimas /
Vardas Pavardė
Įmonės adresas El. pašto adresas Tel. Nr.
UAB "Balstran" Liepų g. 81, Klaipėda info@balstran.lt 8 655 83633
UAB „Dagnis“ Šilutės pl.103-220, Klaipėda aptarnavimai@dagnis.com 8 630 45597
UAB "Ecoservice Klaipėda" Šilutės pl. 2, Klaipėda info@ecoservice.lt 8 46 383473
UAB "Ekonovus" Liepų g. 85A, Klaipėda klaipeda@ekonovus.lt 8 46 300474
UAB "Gargždų būstas" Kvietinių g. 9C, Gargždai info@gargzdubustas.lt 8 600 60666
UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ P. Cvirkos g. 35, Gargždai gargzdukpb@gmail.com 8 46 452586
Gintaras Šimkevičius Kuršlaukio g. 2, Gargždai automobilinis@gmail.com 8 603 31722
AB „Klaipėdos vanduo“ Ryšininkų g. 11, Klaipėda info@vanduo.lt 8 46 220 220 (spausti 6)
UAB "Raguvilė" Taikos g. 45, Neringa info@raguvile.lt 8 683 83994
UAB "Toi Toi Lietuva" Dvaro g. 5, Klaipėda buhalterija@toitoi.lt 8 685 53759
UAB "Vakarų švara" Šilutės pl. 101C, Klaipėda vakarusvara@gmail.com 8 698 00313, 8 648 80666,
8 657 92966
UAB „Skaidrola“ Plieno g. 8, Klaipėdos m. info@skaidrola.lt 8 700 55007

AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų PASLAUGų (BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) tvarkos aprašas

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.      Buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau tekste – nuotekų vežėjas) teikia buitinių nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugas (toliau tekste – paslaugos) fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau tekste – subjektai)  Klaipėdos mieste ir rajone.

2. Paslaugų teikimo tvarka

2.1.      Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų. Paslaugos nėra teikiamos septikų, nuotekų valymo įrenginių, lauko tualetų, srutų talpyklų ištuštinimui.

2.2.      Buitinės nuotekos asenizacine mašina arba traktoriumi su cisterna išvežamos tik iš tų subjektų, kurie yra sudarę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį arba nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo sutartį su nuotekų vežėju ir neturi įsiskolinimo nuotekų vežėjui.

2.3.      Paslaugos užsakomos skambinant tel. 8 46 220 220 ir paspaudžiant 6 (Nuotekų išvežimo paslaugos užsakymas“). Paslaugų užsakymai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio (įskaitant ir nedarbo dienas) nuo 8:00 val. iki 20:00 val. Užsakymai priimami ne vėlesniam nei 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei šiame 28 dienų laikotarpyje nėra galimybės suteikti paslaugas, užsakymas nėra priimamas ir apie tai informuojamas užsakymą pateikiantis subjektas..

2.4.      Paslaugos teikiamos šiomis darbo dienomis: pirmadieniais (nuo 8:00 val. iki 16:00 val.) ir penktadieniais (nuo 8:00 val. iki 13:30 val.)

2.5.      Paslaugos teikiamos tik tada, kai lauko temperatūra yra ne žemesnė nei -10◦ C. Jei tam tikrą dieną priimto užsakymo nėra galimybės vykdyti dėl per žemos lauko temperatūros, užsakymą pateikęs subjektas apie tai informuojamas telefonu ir jam pasiūlomos kitos paslaugų teikimo datos.

2.6.      Paslaugos teikimo vietoje turi būti patogus privažiavimas sunkiajai technikai (asenizacinei mašinai) (mašinos svoris 18 t., ilgis 8,3 m, plotis 2,5 m, aukštis 3,7 m). Maksimalus galimas  atstumas nuo asenizacinės mašinos iki pasiurbimo vietos – 18 m). Asenizacinės mašinos važiavimas atbuline eiga iki nuotekų kaupimo rezervuaro turi būti ne ilgesnis nei 50 m.

2.7.      Nuotekų kaupimo rezervuaro anga, per kurią yra įleidžiama išsiurbimo įranga, turi būti ne mažesnio nei 30 cm vidinio skersmens.

2.8.      Nuotekų vežėjas taip pat teikia papildomą paslaugą – buitinių nuotekų išvado ir buitinių nuotekų kaupimo rezervuaro plovimą po buitinių nuotekų išsiurbimo paslaugos atlikimo. Šios paslaugos užsakymai priimami bendra tvarka,  skambinant aukščiau nurodytu telefono numeriu.

2.9.      Draudžiama į buitinių nuotekų kaupimo rezervuarą išleisti: buitinių, maisto gamybinių atliekų bei pavojingų medžiagų ir jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą ar sutrikdyti nuotekų vežėjo nuotekų valyklos darbą. Išleidus pavojingas medžiagas – apmokėti nuotekų vežėjo patirtus nuostolius.

3. SURENKAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISIKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

3.1.     Surinkus buitines nuotekas į mobiliąją transporto priemonę, yra užpildomas nuotekų priėmimo kvitas (3 egz.), kurį turi pasirašyti asenizacinės mašinos vairuotojas arba traktoriaus su cisterna  vairuotojas  ir paslaugą užsakęs subjektas ar jo atstovas. Pirmieji du kvito egzemplioriai (baltos ir žalios spalvos) lieka nuotekų vežėjui, o trečias kvito egzempliorius (geltonos spalvos) atiduodamas paslaugą užsakančiam subjektui ar jo atstovui. Kvitai gali būti suformuoti ir nuotoliniu būdu mobiliosiomis priemonėmis ir paliekami paslaugos užsakovui.

3.2.     Pagal nuotekų priėmimo kvituose nurodytą informaciją yra išrašomos PVM sąskaitos-faktūros ir išsiunčiamos paštu arba elektroniniu paštu subjektams.

3.3.     Subjektai už suteiktas paslaugas atsiskaito nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis ir nuotekų valymo paslaugų teikimo sutartyje numatytomis apmokėjimo sąlygomis.

4. PASLAUGŲ KAINOS

4.1.

  1. 1. PASLAUGŲ KAINOS

4.1. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kainos naudojant asenizacinę mašiną (Cisternos tūris 6 m3, detalios kainos nurodytos 1 priede):

4.1.1.           Individualių namų savininkams – 64,40 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.2.           Butų savininkams – 64,54 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.3.           Įmonėms, organizacijoms – 64,32 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 6 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 6 m3 buitinių nuotekų.

4.1.4.           Buitinių nuotekų išvado ir buitinių nuotekų kaupimo rezervuaro plovimo paslaugos kaina – 35,09 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą.

4.2.     Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 6 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

4.3. Buitinių nuotekų surinkimo ir nuotekų valymo paslaugos kainos, naudojant traktorių su cisterna (naudojama išimtiniais atvejais, esant dideliam buitinių nuotekų kiekiui. Cisternos tūris 16 m3, detalios kainos nurodytos 1 priede):

4.3.1.           Individualių namų savininkams – 171,72 Eur su PVM už vienkartinį paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.3.2.           Butų savininkams – 172,11 Eur su PVM už paslaugos suteikimą. Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu, yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.3.3. Įmonėms, organizacijoms – 171,53 Eur su PVM už paslaugos suteikimą.  Minimalus buitinių nuotekų kiekis, kuris gali būti išvežamas paslaugos teikimo metu yra 16 m3. Mažesniais kiekiais nuotekos nevežamos. Nuotekų priėmimo kvite nurodoma, kad išvežama 16 m3 buitinių nuotekų.

4.4. Jei išvežamų buitinių nuotekų kiekis yra didesnis nei 16 m3, papildomo buitinių nuotekų kiekio išvežimui turi būti pateiktas naujas užsakymas.

 

Priedas Nr. 1

NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kaina, Eur (be PVM)

Kaina, Eur (su PVM) už vieną reisą

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, Eur/m3

Nuotekų valymas, Eur/m3

Dumblo tvarkymas, Eur/m3

Bendra kaina, Eur/m3

IŠ VISO, EUR už vieną reisą

1.

Nuotekų išvežimas asenizacine mašina (6 m3)

1.1

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis daugiabučiams namams

8,52

0,2

0,17

8,89

53,34

64,54

1.2

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams

8,52

0,19

0,16

8,87

53,22

64,40

1.3

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms

8,52

0,18

0,16

8,86

53,16

64,32

2.

Nuotekų išvežimas traktoriumi su cisterna (16 m3)

2.1

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis daugiabučiams namams

8,52

0,2

0,17

8,89

142,24

172,11

2.2

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams

8,52

0,19

0,16

8,87

141,92

171,72

2.3

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms

8,52

0,18

0,16

8,86

141,76

171,53


 

AB "KLAIPĖDOS VANDUO" TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (BUITINIŲ NUOTEKŲ IŠVEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR NUOTEKŲ VALYMO) TVARKOS APRAŠAS